Personalpsykologi

Emnet personalpsykologi gir deg en grunnleggende innføring i sentrale faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du tilegner deg kunnskap om aktuelle utfordringer organisasjoner står overfor mht. rekruttering, personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i virksomheten.

Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

 • betydning av emosjoner i arbeidslivet
 • etikk i arbeidslivet
 • gjennomtrekk (turnover) i arbeidslivet
 • karriereutvikling
 • kjennetegn ved dyktige og udyktige medarbeidere
 • individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng
 • læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • lønn og belønningsmetoder
 • persepsjon, attribusjon og beslutningstaking
 • personlighetsfaktorer sin betydning for motivasjon og yting
 • rekruttering og seleksjon
 • individet i organisasjonen
 • stress og traumer i arbeidslivet
 • mangfoldsfaktorer («diversity») så som etnisitet, kultur og kjønn sin betydning i organisasjoner

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som arbeider, eller ønsker å arbeide, med personal og rekruttering.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du tar eksamen som privatist ved UiB. 

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Emnet går på deltid over ett semester. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing.

Forelesere

Foreleserne har høy faglig kompetanse innen psykologi.

Studieplan/Læreplan

Studieplan, Personalpsykologi.

Finansiering

Utdanningen kan være godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse (sjekk studiested).

Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du går opp som privatist på det Psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Eksamen er en individuell skriftlig eksamen på 4 timer.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss