Arbeids- og organisasjonspsykologi

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.

Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Om studiet

Dette lærer du

Disse delemnene inngår:

 • psykologisk organisasjonsteori
 • kommunikasjon i organisasjoner  
 • organisasjonsutvikling, læring eller omstilling?  
 • konflikt og konflikthåndtering  
 • ledelse og ledelsesfilosofiens historie  
 • organisasjonskultur og organisasjonsklima  
 • danning og utvikling grupper og team  
 • psykososialt arbeidsmiljø  
 • jobb og familie  
 • jobbtrivsel  
 • motivasjon i jobbsammenheng  
 • verdien av det sosiale på jobben  
 • individualitet på arbeidsplassen  
 • stress og helse i arbeidslivet

Hvem er studiet for

Deltidsstudiet i arbeids- og organisasjonspsykologi passer godt som etter- og videreutdanning for deg som er leder, mellomleder, tillitsvalgt eller personalansvarlig i både offentlig og privat sektor. Studiet har stor praktisk nytteverdi.

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Du kan søke om realkompetansevurdering dersom du har fylt 25 år. Her finner du mer informasjon om realkompetanse.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing.

Forelesere

Foreleserne våre har tilknytting til fagmiljøet rundt det Psykologiske fakultet i Bergen og er svært kunnskapsrike på sitt fagområde.

Finansiering

Studiet er godkjent i Statens lånekasse for Utdanning med 50% studieprogresjon. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du går opp til en individuell skriftlig eksamen på åtte (8) timer. Eksamen avholdes av Universitetet i Bergen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).I løpet av kurset blir det til saman 8 samlingar, vekselsvis i Norheimsund og Odda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Norheimsund, Norheimsund
Samlet pris
33900
Timer
112
Tidspunkt
10.00 - 16.00
Start
15. august 2020
Slutt
28.02.2021
Søknadsfrist
07.08.2020
Kursid:
3475875600

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).I løpet av kurset blir det til saman 8 samlingar, vekselsvis i Norheimsund og Odda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Odda, Odda
Samlet pris
33900
Timer
112
Tidspunkt
10.00 - 16.00
Start
15. august 2020
Slutt
28.02.2021
Søknadsfrist
07.08.2020
Kursid:
3475875750

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Førde
Samlet pris
33900
Timer
112
Tidspunkt
10.00 - 16.00
Start
22. august 2020
Slutt
21.02.2021
Søknadsfrist
07.08.2020
Kursid:
3470236800

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Øst
Samlet pris
27600
Timer
120
Tidspunkt
10.00 - 18.00
Dager
Lør, Søn
Start
05.09.2020
Slutt
24.10.2020
Kursid:
3355260484

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Folkeuniversitetet Øst
Samlet pris
28900
Timer
112
Tidspunkt
10.00 - 17.00
Start
05.09.2020
Slutt
28.02.2021
Søknadsfrist
18.08.2020
Kursid:
3501510484

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB). Helgesamlinger.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris
33150
Timer
112
Tidspunkt
10.00 - 17.00
Start
05.09.2020
Slutt
07.03.2021
Søknadsfrist
23.01.2020
Kursid:
3456921386