Markedsføring

I dette emnet  går vi gjennom forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og prosesser som kan bidra til å utvikle virksomhetens markedstilbud. Vi legger vekt på allmenne modeller, teorier og maler innen sentrale områder av markedsføringsfaget.

Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

Sted finnsnes
Studiepoeng7,5
Varighetett semester

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

Målet for emnet markedsføring er at du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselen etter produkter og tjenester, og dermed virksomhetens inntekter.

Vi legger vekt på prosesser som kan utvikle virksomhetens markedstilbud, samt kommunikasjon og leveranse til markedet. Du blir også kjent med teorier, modeller  og maler du kan benytte når du skal gjennomføre utviklingsprosessen.   

Du lærer:

 • om hvordan markedsorienterte bedrifter kan utvikle sitt markedstilbud, og hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer dette til markedet
 • om etiske og miljømessige utfordringer i tilknytning til sentrale problemstillinger innen markedsføring
 • om hvordan du kan anvende sentrale modeller og teorier innen:
  • markeds- og kundeorientering
  • etikk, miljø og samfunnsansvar: Defensive og offensive strategier
  • segmentering, differensiering og posisjonering
  • kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
  • relasjons- og dialogmarkedsføring
  • produkt- og tjenesteutvikling
  • merke- og omdømmeledelse
  • markedskanaler
  • prissetting
  • markedskommunikasjon (også gjennom for eksempel sosiale medier)
  • salg
  • planlegging, organisering, økonomiske analyser og kontroll

Hvem er studiet for

Emnet passer for deg som jobber med markedsføring og salg. Du kan tas emnet frittstående eller som en del av  årsenhetene Grunnleggende regnskap, HR og lønnsarbeid eller Mellomledelse. 

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Du blir tatt opp som student ved Nord universitet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesningsfilmer og 4 ‘live’ seminar i løpet av semesteret.

Emnet går over ett semester.

Forelesere

Foreleserne kommer fra Nord universitet og seminarlederne er fagpersoner med bred erfaring fra arbeidslivet.

Finansiering

Alle våre studier innen etter- og videreutdanning er godkjent av Lånekassen. For å få støtte må du ha minimum halv studieprogresjon, som tilsvarer 15 sp per semester.

Les mer om vilkårene for støtte her. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du går opp til 4 timers skoleeksamen. Eksamen kan tas ved Nord universitet i Steinkjer eller ved FU sitt kontor i Trondheim. Det legges til rette for eksamen ved andre FU-kontor mot et gebyr.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato