Regnskap

Emnet gir deg en innføring i finansregnskapets innhold, grunnleggende regnskapsprinsipper og sentrale vurderingsregler. I tillegg lærer du å føre og avslutte et enkelt regnskap.

Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

Sted finnsnes

Endre

Studiepoeng7,5
Varighetett semester

Om studiet

Dette lærer du

  • hvordan du fører et finansregnskap og formålet med føring av finansregnskap
  • om bokføring av de mest vanlige transaksjoner og forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter, innbetalinger og beholdninger.
  • å foreta vanlige periodiseringsposteringer
  • om standard kontoplan og sentrale bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
  • å foreta årsoppgjør med enkle avslutningsposteringer
  • om finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
  • om grunnleggende regnskapsanalyse

Les mer om årsenheter og enkeltemner.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som har interesse for regnskap og har god tallforståelse, og som vil lære å føre og avslutte enkle regnskap. Faget er lagt opp uten krav om økonomiske forkunnskaper.

Faget er obligatorisk i årsenheten Grunnleggende regnskap.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Du blir tatt opp som student ved Nord universitet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Studiet går på deltid over ett semester. Undervisningen består av nettforelesninger og nettseminarer.

Forelesere

Foreleserne kommer fra Nord universitet og seminarlederne er fagpersoner med bred erfaring fra arbeidslivet.

Eksamen

Du går opp til 4 timers skoleeksamen. Eksamen kan tas i Trondheim eller ved ditt lokale Folkeuniversitetet-kontor mot et gebyr.

Veien videre

Emnet kan tas som et frittstående fag eller inngå som en del av årsenheten i grunnleggende regnskap.  

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato