Skatterett

Skatterett omhandler skattemessige regler for næringsdrivende og beskatning av små og mellomstore virksomheter og gir en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.

Emnet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper innen skatterett, særlig med sikte på de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer. En elementær innføring i internasjonal skatterett vil også bli berørt. 

Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet. 

Sted finnsnes
Studiepoeng7,5
Varighetett semester

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om studiet

Dette lærer du

  • Om skattestrukturen, og de ulike skatter som utskrives på inntekt og hvilke skattesatser som gjelder for disse
  • Om skattesubjektene og sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere.
  • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt og fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt, herunder kapitalgevinster og -tap
  • Regler om tidfesting
  • Om sentrale skattemessige problemstillinger i forbindelse med generasjonsskifte i familieforetak
  • Om rettskildene i skatteretten
  • Å analysere rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet
  • Å formidle fagstoffet systematisk
  • Å reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger 

 

Hvem er studiet for

Alle som jobber med økonomi og regnskap i private virksomheter. Ledere og mellomledere i private virksomheter, og andre som har interesse for skattemessige regler for private næringsdrivende og små/mellomstore virksomheter.

Opptakskrav

Det er ikke  krav til juridiske forkunnskaper. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Du blir tatt opp som student ved Nord universitet, mens studiet gjennomføres ved Folkeuniversitetet.

Du får mer informasjon om videre søknadsprosess når du søker.

Gjennomføring

Undervisningen er nettbasert. Emnet går på deltid over ett semester. Undervisningen består av forelesningsfilmer og nettseminar.

Forelesere

Foreleserne kommer fra Nord universitet og seminarlederne er fagpersoner med bred erfaring fra arbeidslivet.

Finansiering

Alle våre studier innen etter- og videreutdanning er godkjent av Lånekassen. For å få støtte må du ha minimum halv studieprogresjon, som tilsvarer 15 sp per semester.

Les mer om villkårene for støtte her. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.
Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Hjemmeeksamen eller skoleeksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato