Privatrett II - JUS1211 (30 stp.)

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett. 

Om studiet

Dette lærer du

Etter studiet skal du kunne drøfte løsninger på praktiske, konkrete problemstillinger i samsvar med fagtradisjonen.

Privatrett II består av følgende emner:

  • Juridisk metodelære (7 stp)
  • Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)
  • Familie- og arverett (12 stp)

Hvem er studiet for

Studiet passer både for deg som ønsker kompetanseheving innen privatrett.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen.

Dersom du ønsker å ta eksamen som privatist må du enten være registrert med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse ved UiO, eller søke for å bli tatt opp som enkeltemnestudent.

Gjennomføring

Utdanningen går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Den er basert på forelesninger, oppgaveløsing og kollokviegrupper.

Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Undervisningen tas opp, og arkiveres i kurset. Dermed kan du repetere stoffet og ta igjen de andre dersom du ikke har anledning til å delta i sanntid på alle forelesningene.

Forelesere

Alle våre forelesere er jurister/advokater med embetseksamen. De har i tillegg god undervisningserfaring.

Studieplan/Læreplan

Studieplan Privatrett II

Finansiering

Utdanningen  er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

 Du avlegger privatisteksamen i:

  • Privatrett II: Individuell, skriftlig eksamen på 6 timer.

Eksamen avlegges ved Universitetet i Oslo.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Privatrett II 30 stp

Med dette studiet får du en innføring i rettssystemets oppbygging og regler og sammenhenger innen fagområdene juridisk metodelære, fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett.Du kan ta eksamen i dette emnet ved å melde deg opp til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
26850
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
16.30 - 19.30
Dager:
Man
Start:
Høsten 2020
Slutt:
07.06.2021
Kursid:
3515629008