Franskkurs – eksamensforberedende, nettbasert

Dette eksamensforberedende kurs i fransk er et nettbasert repetisjonskurs for deg som ønsker en grundig oppfriskning av det du har gjennomgått i tidligere undervisning. På kurset får du mulighet til å “tette hull”.
Du lærer om grunnleggende språklige strukturer, dagligliv og dagligdagse situasjoner og om språkområdets kultur knyttet til kompetansemålene nedenfor.

Om kurset

Dette lærer du

Vi jobber spesielt med disse kompetansemålene:

Språklæring

 • undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

Kommunikasjon

 • alfabet og tegn
 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Hvem er kurset for

Kurset passer spesielt for deg som skal  gå opp til eksamen i fransk, for første gang eller fordi du vil forbedre karakteren. 

Gjennomføring

Kurset består av selvstudier ved hjelp av læringsplattformen Moodle. På Moodle finner du et utvalg av læringsressurser som uttaletrening og interaktive oppgaver. Nettlæreren gir deg fyldige tilbakemeldinger på de skriftlige innleveringene dine underveis i kurset og du får veiledning i hvordan du skal fortsette for å få god progresjon. 

Lærere

Kurset har dyktige nettlærere som gir deg en individuell og tilpasset veiledning, skreddersydd etter det spesielt du trenger å jobbe med. Alle våre nettlærere har fransk som morsmål, og har lang erfaring med å undervise.

Eksamen

Du får kursbevis dersom minimum 75 % av kurset er gjennomført. 

Du har valgt:

Fransk- eksamensforberedelse, Nettbasert

Franskkurs- eksamensforberedende, nettbasertDette eksamensforberedende kurs i fransk er et nettbasert repetisjonskurs fordeg som ønsker en grundig oppfriskning av det du har gjennomgått i tidligereundervisning. På kurset får du mulighet til å tette hull.Du lærer omgrunnleggende språklige strukturer, dagligliv og dagligdagse situasjoner og omspråkområdets kultur knyttet til kompetansemålene nedenfor.Kurset er delt i 5kapitler som handler om familie, skolehverdag, ferie, fest og kultur. Det inneholderlese-, lytte-, skrive- og grammatikkoppgaver. I tillegg er det er 5innsendingsoppgaver som blir rettet og kommentert av lærer.  

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
2400
Kursid:
378