Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs nybegynner (A1)

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å presentere deg og andre, bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett, forklare et problem, be om hjelp, avtale et møte, osv. Vi bruker «Cutting Edge 3rd Edition Elementary» textbook og workbook with key, som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6900
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
27.01.2021
Kursslutt:
19.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3637080484
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 2 (A1) - intensiv

Engelskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
01.02.2021
Kursslutt:
15.03.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Man, Tor
Kursid:
3621365008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 2 (A1) - intensiv

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Kannik skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
01.02.2021
Kursslutt:
15.03.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3623474009
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Engelskkurs nybegynner (A1) er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
10.15 - 11.45
Dager:
Ons
Kursid:
3621645008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.02.2021
Kursslutt:
03.05.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3639985008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ: Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
18.02.2021
Kursslutt:
27.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3668183117
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 2 av 3 (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
11.01.2021
Kursslutt:
22.03.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3638845008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs: English for Professionals (B2/C1)

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Kursmateriell for dette kurset deles ut av lærer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5050
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
03.03.2021
Kursslutt:
12.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.00
Dager:
Ons
Kursid:
3637820484
Les mer Meld deg på

Engelskkurs: English for Professionals (B2/C1) - virtuelt klasserom

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen PC uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5050
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
02.02.2021
Kursslutt:
13.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Dager:
Tir
Kursid:
3648030181
Les mer Meld deg på

Forberedelse til samfunnskunnskapsprøven - nettstudier

Kurset i samfunnskunnskap er en fleksibel opplæring i samfunnskunnskap for personer som omfattes av Introduksjonsloven. Her vil du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
5000
Kursid:
3535280186
Les mer Meld deg på