Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2) - intensiv

På engelskkurs litt øvet (A2) bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for engelsk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
01.02.2021
Kursslutt:
15.03.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man, Tor
Kursid:
3647705008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet: konversasjon og kulturkunnskap (A2)

Dette er et engelskkurs (nivå A2) for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
02.02.2021
Kursslutt:
27.04.2021
Tidspunkt:
10.15 - 11.45
Dager:
Tir
Kursid:
3621595008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet: konversasjon og kulturkunnskap (A2)

Dette er et engelskkurs (nivå A2) for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3621465008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk. Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging. Vi bruker "New Cutting Edge 3rd Edition Intermediate B1" som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6290
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
28.01.2021
Kursslutt:
03.06.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3637690484
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå (B1) - konversasjon

Engelskkurs mellomnivå - konversasjon (B1) passer for deg som ønsker å vedlikeholde og utvikle et godt nivå i språket. Du oppnår et mer korrekt og nyansert språk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
2895
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
01.03.2021
Kursslutt:
03.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3637800484
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Engelskkurs mellomnivå (B1) er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3627175008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.02.2021
Kursslutt:
04.05.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3640015008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå: konversasjon og kulturkunnskap (B1)

Dette er et engelskkurs (nivå B1) for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om temaer tilknyttet kultur og samfunn. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
02.02.2021
Kursslutt:
27.04.2021
Tidspunkt:
12.15 - 13.45
Dager:
Tir
Kursid:
3621615008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå: konversasjon og kulturkunnskap (B1)

Dette er et engelskkurs (nivå B1) for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om temaer tilknyttet kultur og samfunn. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3621495008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå/høyere mellomnivå - skrivetrening (B1/B2) - nettbasert

Kurset består av et nettmøte med lærer og utforming av seks tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3850
Kursid:
3676930181
Les mer Meld deg på