Fag
Nivå
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs: English for Professionals (B2/C1)

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen PC uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5200
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
22.09.2022
Kursslutt:
01.12.2022
Tidspunkt:
17.15 - 19.45
Dager:
Tor
Kursid:
3802310105
Les mer Meld deg på

Finskkurs A1 del 2 - virtuelt klasserom

Finskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen kurskvelder vil du kunne si enkle fraser og setninger på finsk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
23.08 Tirsdager
Kursslutt:
11.10.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3808483047
Les mer Meld deg på

Fransk høyere mellomnivå del 1 av 4 (B2)

På dette franskkurset lærer du å bruke språket mer korrekt og med et rikere ordforråd. Franskkurs høyere mellomnivå ligger på nivå B2 på Europarådets nivåskala.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
06.09.2022
Kursslutt:
29.11.2022
Tidspunkt:
19.30 - 21.30
Dager:
Tir
Kursid:
3813711386
Les mer Meld deg på

Fransk høyere nivå C1

Franskkurs på høyere nivå ligger på nivå C1 på Europarådets nivåskala. Du utvikler kunnskaper til å bruke språket fleksibelt og effektivt, sosialt og faglig.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
06.09.2022
Kursslutt:
22.11.2022
Tidspunkt:
17.45 - 19.45
Dager:
Tir
Kursid:
3807541386
Les mer Meld deg på

Fransk mellomnivå del 3 av 4 (B1)

Dette er et franskkurs for deg som vil oppnå bedre flyt og ordforråd så du lettere kan bruke språket. Kurset ligger på nivå B1 på Europarådets nivåskala.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
19.09.2022
Kursslutt:
05.12.2022
Tidspunkt:
19.15 - 21.15
Dager:
Man
Kursid:
3807531386
Les mer Meld deg på

Fransk nybegynner del 1 av 4 (A1)

Franskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: Edito A1 Tekstbok ISBN: 9783125294752, Arbeidsbok ISBN: 9783125294769 Bestilles Lokal Norli bokhandel eller Norli i Universitetsgaten 20-24 i Oslo (tlf. 22 00 43 00), e-post: universitetsgata@norli.no

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
20.09.2022
Kursslutt:
06.12.2022
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Dager:
Tir
Kursid:
3807511386
Les mer Meld deg på

Fransk nybegynner del 3 av 4 (A1)

Franskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
21.09.2022
Kursslutt:
07.12.2022
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Dager:
Ons
Kursid:
3807521386
Les mer Meld deg på

Franskkurs for seniorer mellomnivå - konversasjon (B1)

Våre franskkurs for seniorer passer perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig og avslappende atmosfære. På Franskkurs for seniorer: Konversasjon mellomnivå B1 får du praktisk trening i fransk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer. Dette kurset er for deg som allerede har et godt nivå i språket, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2860
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
14.09.2022
Kursslutt:
09.11.2022
Tidspunkt:
10.30 - 12.00
Dager:
Ons
Kursid:
3815020484
Les mer Meld deg på

Franskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Zoom-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Zoom-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6995
Kursid:
3783680181
Les mer Meld deg på

Franskkurs høyere nivå - Perfeksjonering (C1)

Dette er et kurs for deg som allerede behersker avansert fransk både skriftlig og muntlig, men som vil vedlikeholde, eller videreutvikle, de ulike ferdighetene. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Minde allé 10
Samlet pris:
3740
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
06.09.2022
Kursslutt:
29.11.2022
Tidspunkt:
10.15 - 11.45
Dager:
Tir
Kursid:
3806055063
Les mer Meld deg på