Tyskkurs litt øvet: konversasjon (A2)

Dette er et tyskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på tysk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

Sted

Endre

NivåA2
Pris2 950,-

Om kurset

Dette lærer du

Med utgangspunkt i forskjellige situasjoner, dagligdagse hendelser og aktuelle temaer som diskuteres i plenum og i gruppe, blir du utfordret til å bruke tysk i praktiske situasjoner fra hverdagen. Vi legger vekt på:

 • lydlære og uttaletrening
 • samtaletrening
 • presentasjonsteknikk
 • utvidelse av ordforrådet
 • generell språkforståelse
 • kulturformidling

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs litt øvet, og som ønsker å fokusere på muntlig tysk.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. På kurset legger vi vekt på samtaletrening, og vi snakker kun tysk i timen. Undervisningen tar utgangspunkt i situasjoner og småtekster som diskuteres i grupper og i plenum.

Temaer kan være alt fra dagligdagse hendelser, interesser og hobbyene til deltakerne og aktuelle temaer i samfunnet. Du får mange anledninger til å kommunisere aktivt med språket, uttrykke din mening, argumentere og  beskrive situasjoner.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2950
 • Timer 16
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Fagerborg skole
 • Dager Tir
 • Start25.02.2020
 • Slutt28.04.2020
Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på skype eller telefon 27. og 28.januar 2020 fra klokken 16 til 18.Kursmateriell varierer fra semester til semester og deles ut av læreren.Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut.