Tyskkurs høyere nivå (C1)

Dette er et kurs for deg som vil beherske avansert tysk både skriftlig og muntlig. Etter at du har fullført dette nivået, kan du bruke språket korrekt, nyansert og spontant både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger.

Tyskkurs4

Om kurset

Dette lærer du

  • å forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt
  • å uttrykke deg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at du leter etter uttrykksmåter
  • å bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål
  • å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører
  • å kunne ta detaljerte notater fra en forelesning eller et møte innenfor ditt interesseområde som er så nøyaktige at de også kan være til nytte for andre

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå C1. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".

Hvem passer det for

Tyskkurs høyere nivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå B2, det vil si du som

  • å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
  • å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
  • å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
  • å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Etter Tyskkurs høyere nivå  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat Goethe-Zertifikat C1 som avlegges ved Goethe-Institutt. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Lignende kurs

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1)

Kurset består av seks individuelle Zoom-møter med lærer à 30 min. og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Zoom-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6995
Undervisningstimer:
10
Kursid:
3779670181

Tyskkurs høyere nivå del 1 av 4 (C1)

Dette er første kurs av totalt fire på C1-nivå, og passer for deg som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle tyskkunnskapene dine slik at du kan bruke språket korrekt og fleksibelt, både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende nivå B2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom 25. og 26.01. kl. 16-18. Bok:Erkundungen C1. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Start:
09.02.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3779400484