Tyskkurs høyere mellomnivå (B2)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving.

Om kurset

Dette lærer du

  • å beskrive situasjoner og hendelser i nåtid og fortid
  • å snakke om fremtidsplaner
  • å uttrykke følelser og egne meninger
  • å komme med forslag, akseptere eller avslå noe
  • å innhente opplysninger fra enkle presseartikler, nyheter eller radioprogrammer
  • grammatikk: verbalformer som passiv og konjunktiv, modalverbet “sollen”, verb med preposisjon, deklinasjon av adjektiv, preposisjoner og underordnede konjunksjoner/subjunksjoner i leddsetninger
  • setningsoppbygging
  • korrekt bruk av grammatiske strukturer

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har tyskkunnskaper tilsvarende Tyskkurs mellomnivå og som ønsker å styrke ferdighetene dine innen lesing, skriving, forståelse, kommunikasjon og interaksjon.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i ulike situasjoner.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Om du ønsker kan du avlegge Goethe-Zertifikat B2 etter kurset.

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Tyskkurs høyere mellomnivå (B2): én-til-én-samtale- og skrivetrening,nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Våre tyskkurs er godkjent av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris
6850
Timer
10
Kursid:
3438560181

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1) – Bergen

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikative.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris
1740
Timer
12
Tidspunkt
17.30 - 19.00
Dager
Ons
Start
09.09.2020
Slutt
02.12.2020
Kursid:
3521055008

Tyskkurs høyere mellomnivå (B2): intensiv

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontant språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på tysk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august kl. 1600-1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris
7390
Timer
48
Tidspunkt
17.15 - 20.45
Dager
Tir
Start
15.09.2020
Slutt
08.12.2020
Kursid:
3326050484

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1) – Bergen

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikative.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris
1740
Timer
12
Tidspunkt
17.30 - 19.00
Dager
Ons
Start
16.09.2020
Slutt
25.11.2020
Kursid:
3521065008

Tyskkurs høyere mellomnivå del 2 (B2)

Dette er andre kurs av totalt fire på høyere mellomnivå B2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 25. og 26. august fra kl. 1600-1800. Lærebok: Erkundungen B2 kap. 3-4. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris
3350
Timer
20
Tidspunkt
19.00 - 20.45
Dager
Ons
Start
02.09.2020
Slutt
11.11.2020
Kursid:
3522680358