Spanskkurs litt øvet: konversasjon (A2)

 Dette er et spanskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på spansk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

Om kurset

Dette lærer du

Med utgangspunkt i forskjellige situasjoner, dagligdagse hendelser og aktuelle temaer som diskuteres i plenum og i gruppe, blir du utfordret til å bruke spansk i praktiske situasjoner fra hverdagen. Vi legger vekt på:

  • lydlære og uttaletrening
  • samtaletrening
  • presentasjonsteknikk
  • utvidelse av ordforrådet
  • generell språkforståelse
  • kulturformidling

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har spanskkunnskaper tilsvarende Spanskkurs litt øvet og som ønsker å fokusere på muntlig spansk.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. Samtaletreningen på dette kurset tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Spanskkurs litt øvet - konversasjon (A2) - virtuelt klasserom

På Spanskkurs konversasjon litt øvet styrker du de muntlige ferdighetene dine ved å praktisere språket. Gjennom enkle samtaler på spansk oppnår du selvtillit og flyt. Uttale- og samtaletrening, utvidelse av ordforrådet knyttet til dagligdagse emner og generell språkforståelse står i fokus på dette kurset. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2895
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
08.10.2020
Slutt:
26.11.2020
Kursid:
3569810105