Norskkurs mellomnivå: nettbasert skrivekurs (B1)

Dette er et skrivekurs for deg som ønsker å bli mer sikker og selvstendig når du kommuniserer skriftlig på norsk. Kurset skreddersys for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder og én-til-én undervisning som er tilrettelagt ditt utgangspunkt og dine læringsmål.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset styrker du den skriftlige kompetansen din gjennom å skrive tekster som du får grundig tilbakemelding på av lærer. I tillegg får du nyttige tips om oppslagsverk, nettsteder og lignende for å jobbe videre med norsk språk etter kurset.

Hvem er kurset for

Kurset passer for alle, med eller uten fremmedspråklig bakgrunn, som ønsker å forbedre skriveferdighetene sine, da det gis individuell veiledning og tilpasset opplæring. Du må beherske det latinske alfabetet og ha norskkunnskaper tilsvarende nivå B1 ifølge det Europeiske rammeverket for språk.

Gjennomføring

Kurset organiseres med et møte på Skype (30 minutter) der du og lærer blir enige om hva slags type tekster du vil skrive som oppgaveinnlevering. Deretter skriver du seks ulike tekster som du leverer til læreren via læringsplattformen Moodle. Læreren gir fyldige kommentarer og tips på tekstene du leverer inn.

Du må regne med å sette av to til fem timer per uke til å skrive tekstene. Du må ha tilgang til PC og Skype-konto.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis dersom du har skrevet minst fire av seks tekstene.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris
4700
Timer
7
Kursid:
3344630105