Norskkurs mellomnivå: grammatikk (B1)

På dette kurset styrker du grammatikkunnskapene dine og blir tryggere på hva som er korrekt norsk. Vi går grundig gjennom den delen av norsk grammatikk som kan være vanskelig for deg som ikke har norsk som morsmål.

Sted

Endre

NivåB1
Pris1 820,-

Om kurset

Dette lærer du

 • substantiv
 • verb
 • pronomen
 • adjektiv
 • preposisjoner
 • setningsstruktur

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å repetere og fordype deg i grammatiske emner. Du bør ha fullført Norskkurs mellomnivå del 1 for å få fullt utbytte av kurset.

Gjennomføring

Hver kurskveld blir du introdusert for ett eller flere grammatiske emner som blir grundig gjennomgått. Deretter får du arbeidsoppgaver knyttet til temaene. Gjennom arbeid med de ulike oppgavene får du både repetert og utdypet hvert enkelt tema. Det blir stort sett gitt skriftlige oppgaver som utfyllingsoppgaver, tekster og bilder i tillegg til noen muntlige oppgaver. Det blir også gitt hjemmelekser.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 1820
 • Timer 14
 • Tidspunkt 17.30 - 19.00
 • Sted Bergen Maritime videregående skole
 • Dager Man, Ons
 • Start04.11.2019
 • Slutt18.11.2019