Norskkurs mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B1)

Har du norskkunnskaper tilsvarende nivå B1, og ønsker å dokumentere dette ved å ta Norskprøven? På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven.

Kurset har hovedvekt på de praktiske muntlige og skriftlige ferdighetene som kreves av deg for å bestå Norskprøven. Målet er at du skal styrke evnen din til å kommunisere, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Om kurset

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del:
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Du lærer å uttrykke deg mer tydelig, med vekt på

  • tekstoppbygging
  • grammatikk
  • ord og uttrykk
  • rettskriving/tegnsetting

Muntlig del:
Kurset vektlegger den muntlige deltakelsen som kreves av deg for å kunne bestå Norskprøven. Målet er at du skal kunne delta muntlig på et selvstendig nivå, og kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber med

  • vokallengde
  • uttale av enkeltlyder
  • samtalestrukturer
  • å uttrykke egne meninger og opplevelser på godt norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B1-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1.

Gjennomføring

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapen du har i norsk fra før. Undervisningen baserer seg på praktiske øvelser og teknikker. Det blir også noe repetisjon av hovedreglene i norsk grammatikk, tegnsetting og vokabular.  I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Veien videre

Etter Norskkurs mellomnivå B1 anbefaler vi deg å ta Norskkurs høyere mellomnivå.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Norskkurs mellomnivå - Forberedelse til Norskprøven (B1)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende B1 og som ønsker å ta Norskprøven. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Man, Ons
Start:
12.10.2020
Slutt:
18.11.2020
Påmeldingsfrist
05.10.2020
Kursid:
3317420484

Norskkurs mellomnivå - Forberedelse til Norskprøven, intensiv (B1)

Dette er et norskkurs for deg som har kunnskaper tilsvarende B1 og som ønsker å ta Norskprøven. Du får trening i å løse eksamensoppgaver slik at du får bedre forutsetninger til å bestå prøven.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
12.45 - 16.00
Dager:
Man, Tir, Ons, Tor
Start:
02.11.2020
Slutt:
19.11.2020
Påmeldingsfrist
26.10.2020
Kursid:
3317150484