Norskkurs høyere mellomnivå – nettbasert samtale- og skrivetrening (B2)

Nettkurset er fleksibelt - du kan lære deg språket fra hvor det måtte passe deg. Norskkurs høyere mellomnivå – samtale- og skrivetrening (B2) skreddersys for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder og én-til-én-undervisning som er tilrettelagt dine læringsmål.

Om kurset

Dette lærer du

  • å delta i spontane samtaler med et så flytende språk at kommunikasjon med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
  • å presentere temaer som er knyttet til din nåværende jobb, ditt yrke eller dine studier
  • å forklare synspunktene dine på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternative
  • å skrive klare detaljerte tekster i ulike sjangere

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere mellomnivå B2. For mer detaljert målbeskrivelse, se Europeisk rammeverk for språk .

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Hvem er kurset for

Norskkurs høyere mellomnivå – nettbasert samtale- og skrivetrening (B2) passer for deg som kan en del norsk fra før - tilsvarende B1 - og som ønsker å styrke de muntlige og skriftlige ferdighetene dine. 

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Kurset består av en kombinasjon av individuelle nettmøter med lærer, skriftlige innleveringer og selvstudier. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemeldinger og skriveråd på innleverte oppgaver. På nettmøtene med lærer fokuseres det på forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Lærere

Våre nettbaserte norskkurs har dyktige og erfarne nettlærere som gir deg tilpasset veiledning underveis i hele kurset. Alle våre norsklærere har norsk som morsmål, solid kompetanse i språket og undervisningserfaring. Lærerne sørger for et godt læringsmiljø og jobber aktivt for å motivere kursdeltakerne.

Lignende kurs

Norskkurs høyere mellomnivå - én-til-én-samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av 6 individuelle Zoom-møter (30 min.) med lærer og utforming av 4 tekster (ca. 400 ord) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første nettmøte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av 2 til 3 timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på samtaletrening og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg. Varighet: maks. 14 uker.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
7350
Undervisningstimer:
10
Kursid:
3783560181