Norskkurs høyere mellomnivå: konversasjon (B2)

Dette er et kurs i muntlig norsk for deg som allerede har et høyt nivå i norsk, men som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte.

Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke synspunktene dine og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte.

Sted

Endre

NivåB2/C1
Pris4 200,-

Om kurset

Dette lærer du

På kurset legges det vekt på muntlig trening, slik at du får trene på å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i ulike problemstillinger. Du lærer:

 • nye ord, uttrykksmåter og nyanser i det norske språket
 • å snakke mer tydelig og med økt presisjon
 • å lytte til andre, referere og gi respons på fortellinger og beskrivelser
 • å svare på spørsmål, kommentere og motargumentere på en passende måte
 • å diskutere, konversere og argumentere på en tryggere og mer presis måte, både subjektivt og saklig i samtale med andre

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har forkunnskaper i norsk tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1 og som ønsker å fokusere på muntlig norsk og styrke de muntlige kunnskapene du allerede har.

Gjennomføring

Undervisningen tar utgangspunkt i oppgaver som deles ut av læreren som grunnlag for diskusjon. Gjennom å snakke om ulike temaer oppnår du et mer variert ordforråd, mer varierte uttrykksmåter og et mer korrekt språk. Kursmateriell deles ut av lærer. For å få fullt utbytte av kurset bør du forberede deg hjemme til hver kursgang. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 4200
 • Timer 18
 • Tidspunkt 17.15 - 19.45
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Tir
 • Start25.02.2020
 • Slutt31.03.2020
Dette kurset er et muntlig kurs for deg som ikke har norsk som morsmål, men som har norskkunnskaper på et høyt nivå. Med utgangspunkt i dagsaktuelle temaer lærer du å uttrykke dine synspunkter og argumentere for disse på en presis og lett forståelig måte. Undervisningen legger vekt på muntlig deltakelse, slik at du får oppøvet evnen til å uttrykke deg og diskutere med andre med utgangspunkt i bestemte problemstillinger. Undervisningen krever at du har forberedt deg til det vi skal arbeide med på kurset.