Norskkurs høyere nivå – nettbasert samtale- og skrivetrening (C1)

Nettkurset er fleksibelt - du kan lære deg språket fra hvor det måtte passe deg. Norskkurs høyere nivå – samtale- og skrivetrening (C1) skreddersys for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder og én-til-én-undervisning som er tilrettelagt dine læringsmål. Ordforrådet ditt utvides og setningsoppbyggingen perfeksjoneres gjennom praktisk språktrening.

Om kurset

Dette lærer du

  • å uttrykke deg mer flytende og spontant
  • å presentere faglige temaer
  • å skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører

De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av høyere nivå C1. For mer detaljert målbeskrivelse, se Europeisk rammeverk for språk .

Hvem er kurset for

Norskkurs høyere nivå – nettbasert samtale- og skrivetrening (C1) passer for deg som har svært gode norskkunnskaper fra før, det vil si du som:

  • forstår hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde.
  • deltar i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
  • skriver klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
  • forklarer et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumenterer for og imot ulike alternativer

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Kurset består av en kombinasjon av individuelle nettmøter med lærer, skriftlige innleveringer og selvstudier. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. På nettmøtene med lærer fokuseres det på samtaletrening, interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Lærere

Våre nettbaserte norskkurs har dyktige og erfarne nettlærere som gir deg tilpasset veiledning underveis i hele kurset. Alle våre norsklærere har norsk som morsmål, solid kompetanse i språket og undervisningserfaring. Lærerne jobber aktivt for å motivere kursdeltakerne.

Lignende kurs

Norskkurs høyere nivå- én-til-én-samtale og skrivetrening - perfeksjonering (C1/C2) - nettbasert

Kurset består av 6 individuelle Zoom-møter (30 min.) med lærer og utforming av 4 tekster (ca. 400 ord) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første nettmøte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av 2 til 3 timer til hver oppgave. Zoom-møter med lærer legger vekt på samtaletrening og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg. Varighet: maks. 14 uker.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
7350
Undervisningstimer:
10
Kursid:
3783570181