Change language:

Norskkurs nybegynner til mellomnivå – nettbasert med Min vei (A1–B2)

Norskkurs - klasserom på nett (A1-B2) er et fleksibelt og effektivt kurs for nybegynnere i norsk. Det dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 på Europarådets nivåskala for språk.

Folkeuniversitetet er en offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det betyr at om du tar norskkurs med undervisningsformen virtuelt klasserom, godkjennes kurstimene av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset bruker vi det digitale læreverket «Min vei». Kurset består av ubegrenset antall timer selvstudium i læreverket og tilbakemelding på skriftlige innleveringer tilsvarende 5 timer per uke. Du kan få godkjent inntil 20 timer opplæring per måned.

  • alle oppgaver og forklaringer er på norsk, men det er en integrert ordliste som lar deg slå opp ord og noe grammatikk på flere språk                                                          
  • du har tilgang til et rikt utvalg av ressurser som hjelper deg å lære språket, som uttaletrening og interaktive oppgaver
  • du får mulighet til å sende inn skriftlige oppgaver som blir besvart skriftlig
  • ønsker du mer oppfølging, kan vi tilrettelegge for det
  • læreren har norsk som morsmål
  • hele kursmateriellet er inkludert i kursprisen
  • læreverket er nettbasert og produsert av et anerkjent norsk forlag

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer norsk, enten du er nybegynner eller viderekommen i norsk, og som ønsker en fleksibilitet i når du vil lære.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Tilbakemelding på uttale får du gjennom innleveringer av lydfiler. Skriftlige ferdigheter oppnå du ved skriftlige innleveringer.

Innlæring av vokabular og kunnskap om språkets system og bruken av det, oppnår du ved å arbeide selvstendig med det digitale læreverket og de mange forklaringene og interaktive oppgavene der.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset, men opplæringen gir deg mulighet til å forberede deg godt til norskprøven.

Veien videre

Etter norskkurs nybegynner, vil vi anbefale deg å ta norskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2.

Etter norskkurs litt øvet (nivå A2) kan du gå opp til Norskprøve A1-A2. For mer informasjon, se norskproven.no eller kompetansenorge.no

Har du spørsmål om permanent oppholdstillatelse, sjekk Udi sine sider.

Du har valgt:

Norskkurs nettbasert "Min Vei" (A1-B2)

Norskkurs - klasserom på nett (A1-B2) er et fleksibelt og effektivt kurs for nybegynnere i norsk. Det dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 på Europarådets nivåskala for språk.VENNLIGST OPPGI DITT STARTNIVÅ I KOMMENTARFELTET VED PÅMELDING.DU FÅR TILGANG TIL KURSET CA. EN UKE ETTER AT BETALINGEN ER REGISTRERT VED FOLKEUNIVERSITETET.Fra og med uke 25 til og med uke 35 er ikke nettlærere tilgjengelig på grunn av ferieavvikling.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
2200
Kursid:
3808511386