Change language:

Norskkurs litt øvet (A2)

Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før, og for deg som ønsker å ta norskprøve A1-A2. Kurset er på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere. 

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

Norskkurs litt øvet

Om kurset

Dette lærer du

Du vil lære å kommunisere, lese og skrive og tilegne deg grunnleggende kompetanse i norsk . Etter kurset vil du kunne:

  • snakke og skrive om personlige forhold og allmenne emner
  • beskrive deg selv og dine omgivelser, din utdannelse og ditt arbeid
  • kommunisere i enkle situasjoner om kjente emner
  • uttrykke ønsker, følelser og engasjement
  • føre en samtale om familie, bolig og personlig økonomi
  • fortelle om helse og sykdom, bestille time hos legen
  • Lese enkle tekster og personlige brev
  • Skrive enkelt om personlige erfaringer og hverdagslige hendelser
  • Grunnleggende grammatikalske strukturer til bruk i ovennevnte funksjoner

Dette er læringsmålene for hele nivå A2. Det enkelte kurset kan omfatte hele eller deler av studieplanen. For mer detaljert målbeskrivelse, se

Hvem er det for

Norskkurs litt øvet passer for deg som kan litt norsk fra før - tilsvarende norskkurs A1, og som ønsker å lære mer om norsk språk og samfunn. Det forbereder deg til norskprøve A1-A2.

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen består av lytteøvelser, gruppearbeid, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

Veien videre

Etter norskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta norskkurs mellomnivå (nivå B1).

Etter norskkurs litt øvet (nivå A2) kan du gå opp til Norskprøve A1-A2. For mer informasjon, se enten www.norskproven.no eller www.kompetansenorge.no

Språkkravet for å  søke permanent oppholdstillatelse og/ eller norsk statsborgerskap er nivå A2. 

Les mer om språkkrav for permanent oppholdstillatelse på www.kompetansenorge.no.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Norskkurs litt øvet (A2)

Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før. Kurset tar for seg kapittel 9-16 i boken På vei, tekst- og arbeidsbok, av Ellingsen og Mac Donald. Vi bruker utgaven fra 2018. Bøkene er ikke inkludert i kurspris.Bøker til kurset et "På vei" tekstbok og arbeidsbok, 2018 utgave. Ikke inkludert i kurspris.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Nord, avd Tromsø
Samlet pris:
5600
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
09.00 - 14.00
Dager:
Tir, Tor
Start:
29.06.2021
Slutt:
22.07.2021
Påmeldingsfrist
15.06.2021
Kursid:
3638989008

Lignende kurs

Norskkurs litt øvet (A2)

Dette er et norskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i norsk fra før. Kurset er på nivå A2 på Europarådets nivåskala

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Nord, avd Tromsø
Samlet pris:
5600
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
09.00 - 14.00
Dager:
Tir, Tor
Start:
18.05.2021
Slutt:
10.06.2021
Påmeldingsfrist
10.05.2021
Kursid:
3656239008