Change language:

Innføring i norsk språk og kultur for ambassadeansatte og deres familie (A1)

Innføring i norsk språk og kultur er for deg som ønsker å oppnå grunnleggende ferdigheter i norsk (skriftlig og muntlig) til bruk i enkle hverdagssituasjoner. Språkundervisningen er kommunikativ og handlingsorientert. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i klasserommet. I tillegg til språkopplæringen får du en innføring i norsk kultur og kulturarv. Du får mulighet til å utforske Norges kunst, arkitektur, litteratur, teater, film, severdigheter, historie og geografi. 

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • grunnleggende grammatikk og uttale
  • ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og stille spørsmål til andre
  • ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
  • å stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
  • å foreslå noe, takke ja/nei til en invitasjon
  • å skrive korte tekster
  • å lese enkle tekster som menyer, annonser, etc.
  • ulike aspekter ved norsk kultur
  • stereotypier, fordommer og norsk væremåte
  • besøk i museer og severdigheter kan også bli inkludert i opplæringen.

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av norskkurs A1: innføring i norsk språk og kultur.)

Er du usikker på om dette kurset har riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Hvem passer kurset for

Innføring i norsk språk og kultur passer for deg som har ingen eller lite forkunnskaper i norsk og som er interessert i kulturstudier om Norge og norske kulturuttrykk. Kurset egner seg spesielt godt for ansatte i ambassader, diplomater  og deres familiemedlemmer som ønsker å bli kjent med Norge.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning i språkundervisningen. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk påtreffer i arbeids- eller privatlivet.

Undervisningsspråk er norsk og engelsk eller spansk (eventuelt et annet språk; ta kontakt med ditt lokale Folkeuniversitetets kontor for mer informasjon).

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. De er også gode representanter av sitt land og kultur og brenner for å fortelle om Norge med et kritisk innblikk. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig læringsmiljø.

Eksamen

Det tilbys ingen eksamen etter kursslutt. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss