50 timer samfunnskunnskap

Kurset i samfunnskunnskap er en fleksibel opplæring i 50 timer samfunnskunnskap for personer som omfattes av Introduksjonsloven. Her vil du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet. 

Kurset har samme pensum som statsborgerprøven og samfunnsfag.no.Skal du søke om statsborgerskap må du bestå Statsborgerprøven eller ta samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Hvordan det er å være ny innvandrer i Norge
  • Om Norges historie, geografi og levesett
  • Om familielivet i Norge
  • Om helsesystemet
  • Om utdanningssystemet i Norge
  • Om norsk arbeidsliv
  • Om demokratiet og velferdssamfunnet

Hvem er kurset for

Kurset passer for alle som går på introduksjonsprogrammet og alle som skal ta statsborgerprøven.

Kurset er tilgjengelig på flere språk og passer derfor godt til de som ikke har tilstrekkelig norskkunnskaper til å følge det på norsk.

Gjennomføring

Kurset er nettbasert og løsningen gir deltakerne mulighet for å få undervisning i hele pensumet gjennom nettundervisning. Tilgang til videoer og oppgaver gis gjennom læringsportalen Moodle. Her ligger også selvøvingsoppgaver i quiz-format. Lærerstøtte via nett eller i klasserommet gjør dette til en optimal opplæringsløsning.  Ved at deltakerne kan gjennomføre undervisningen gjentatte ganger vil løsningen også være godt egnet for de som sliter med lese- og skrivevansker. Det samme gjelder for de som fortsatt ikke har bestått prøven, men er ferdig med undervisningen i klasserommet.

Lærere

Lærerne har vært med på å utvikle kurset og er kvalifiserte pedagoger med kompetanse både på norsk et minst ett språk til.

Eksamen

Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene skal avlegge på et språk de forstår godt. Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke bestått».