Kinesiskkurs litt øvet (A2)

På Kinesiskkurs litt øvet bygger du videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd, økt forståelse for kinesisk grammatikk og du lærer flere skrifttegn. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på kinesisk.

Sted

Endre

NivåA2
Pris3 650,-

Om kurset

Dette lærer du

 • setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
 • ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
 • å klare deg i enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
 • å beskrive med enkle ord sider ved din egen bakgrunn
 • lese og skrive enkle tekster om kjente emner

(De enkelte kursene kan dekke hele eller deler av nivå A2. Se kursoversikt ved å velge undervisningssted nedover under "Meld deg på".) 

Hvem passer det for

Kinesiskkurs litt øvet er for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1, det vil si deg som

 • behersker grunnleggende, dagligdagse ord, uttrykk og fraser
 • kan presentere deg selv og andre
 • kan stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
 • behersker helt enkle samtaler om dagligdagse temaer, gitt at samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

 

 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter kinesiskkurs litt øvet vil vi anbefale deg å ta kinesiskkurs mellomnivå slik at du kommer opp på nivå B1.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 3650
 • Timer 24
 • Tidspunkt 19.00 - 20.45
 • Sted Nydalen videregående skole
 • Dager Man
 • Start27.01.2020
 • Slutt04.05.2020
Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Læringsmål: fortelle om seg selv, føre en enkel telefonsamtale, foreslå noe, akseptere/avslå en invitasjon, forklare noe, fortelle om noe som er skjedd. Forkunnskaper: tilsvarende A1-nivå, ca. 85-100 undervisningstimer i kinesisk fra tidligere. Kursmateriell deles ut av lærer.