Franskkurs nybegynner: oppfriskning for seniorer (A1)

Vårt franskkurs for seniorer passer for deg som ønsker å repetere språket og fordype deg i grammatiske emner. Kurset går på dagtid, og passer derfor perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig og avslappende atmosfære.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i
Franskkurs

Om kurset

Dette lærer du

På kurset bygger vi opp språket slik at du blir i stand til å kommunisere med fransktalende i dagligdagse situasjoner. Vi fokuserer på:

  • å lese og kommentere tekster knyttet til dagliglivet og fransk samfunn/kultur
  • å snakke om ulike temaer og utvikle ordforråd knyttet til disse
  • grunnleggende grammatikk - repetisjon og fordypning

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for seniorer som har fransk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper, men ikke har brukt språket aktivt.

Gjennomføring

Undervisningen er basert på aktiv kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. Vi bruker varierte arbeidsformer: gjennomgang av lærer, gruppearbeid, individuelt arbeid, rollespill, sang og musikk, høytlesning, lytteøvelser og hjemmelekser.

Undervisningen foregår i små og trivelige grupper. Kursmateriellet deles ut av lærer.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss