Franskkurs litt øvet: oppfriskning for seniorer (A2)

Vårt franskkurs for seniorer passer for deg som ønsker å styrke de grunnleggende kunnskapene du har i fransk fra før, repetere språket og fordype deg i grammatiske emner. Kurset går på dagtid, og passer derfor perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig og avslappende atmosfære.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset bygger vi opp språket slik at du blir i stand til å kommunisere med fransktalende i dagligdagse situasjoner. Dette trener vi på ved:

  • å lese og analysere korte avisartikler
  • å uttrykke oss om nyheter
  • å snakke om utvalgte temaer og utvikle ordforråd knyttet til disse
  • å jobbe med grammatikk - repetisjon og fordypning

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for seniorer som har fransk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper, og som kan kommunisere på fransk i veldig enkle språksituasjoner. Du bør ha franskkunnskaper tilsvarende Franskkurs nybegynner.

Gjennomføring

Undervisningen er basert på aktiv kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. Vi bruker varierte arbeidsformer: gjennomgang av lærer, gruppearbeid, individuelt arbeid, rollespill, sang og musikk, høytlesning, lytteøvelser og hjemmelekser.

Undervisningen foregår i små og trivelige grupper. Kursmateriellet deles ut av lærer.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Franskkurs litt øvet del 1 - oppfriskning for seniorer (A2)

Vårt franskkurs for seniorer passer for deg som ønsker å styrke de grunnleggende kunnskapene du har i fransk fra før, repetere språket og fordype deg i grammatiske emner. Kurset går på dagtid og passer derfor perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig og avslappende atmosfære. Franskkurset oppfriskning for seniorer A2 del 1 legger vekt på kommunikasjon, interaksjon og bruk av enkle verbalstrukturer (le présent, le passé composé og l'imparfait). Lærebok: "Edito A2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
12.15 - 13.45
Dager:
Man
Start:
07.09.2020
Slutt:
02.11.2020
Kursid:
3325220484

Franskkurs litt øvet del 2 - oppfriskning for seniorer (A2)

Vårt franskkurs for seniorer passer for deg som ønsker å styrke de grunnleggende kunnskapene du har i fransk fra før, repetere språket og fordype deg i grammatiske emner. Kurset går på dagtid og passer derfor perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig atmosfære. Fransk oppfriskning for seniorer A2 del 2 fokuserer på trening i samtaler om dagligdagse emner, forståelse av enkle tekster og bruk av presens, futurum og fortidsformer. Kurset utgjør andre halvdel av A2-niv. Lærebok: "Edito A2"

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
12.15 - 13.45
Dager:
Ons
Start:
09.09.2020
Slutt:
04.11.2020
Kursid:
3325690484