Franskkurs litt øvet: konversasjon (A2)

Dette er et franskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på fransk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket.

Om kurset

Dette lærer du

Med utgangspunkt i forskjellige situasjoner, dagligdagse hendelser og aktuelle temaer som diskuteres i plenum og i gruppe, blir du utfordret til å bruke fransk i praktiske situasjoner fra hverdagen.

Vi legger vekt på:

  • lydlære og uttaletrening
  • samtaletrening
  • presentasjonsteknikk
  • utvidelse av ordforrådet
  • generell språkforståelse
  • kulturformidling

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har franskkunnskaper tilsvarende Franskkurs litt øvet og som ønsker å fokusere på muntlig fransk.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner. Samtaletreningen på dette kurset tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du mottar kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Tromsø
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Ons
Start:
03.03.2021
Slutt:
28.04.2021
Påmeldingsfrist
18.02.2021
Kursid:
3639199253