Franskkurs høyere nivå - perfeksjonering (C1)

Dette er et kurs for deg som allerede behersker avansert fransk både skriftlig og muntlig, men som vil vedlikeholde, eller videreutvikle, de ulike ferdighetene.

Om kurset

Dette lærer du

Du vil få anledning til å friske opp, konsolidere og videreutvikle det nivået du allerede har oppnådd, enten nylig eller for en stund siden.

Vi tar utgangspunkt i de ulike ferdighetsnivåene som hører under høyere nivå C1

  • å forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatter budskap som ikke er direkte uttrykt
  • å uttrykke deg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at du leter etter uttrykksmåter
  • å kunne bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål
  • å kunne skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at du mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører
  • å kunne ta detaljerte notater fra en forelesning eller et møte innenfor ditt interesseområde som er så nøyaktige at de også kan være til nytte for andre

Hvem er kurset for

Fransk -  perfeksjonering er for deg som allerede jevnt over er på høyere nivå C1, slik det er beskrevet overfor, og som ønsker å vedlikeholde nivået.  Det passer også for deg som du har vært på dette nivået for en stund siden og ønsker en oppfrisking.  

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

På Folkeuniversitetet bruker vi «praktisk tilnærming» som pedagogisk retning til språkundervisning. Det betyr at vi legger stor vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk i dagligdagse situasjoner.

Øvelsene vi gjennomfører i undervisningen, som lytteøvelser, gruppearbeid og muntlig trening, tar utgangspunkt i autentiske situasjoner som kan overføres til reelle situasjoner du typisk kommer opp i når du er på reise i utlandet eller bruker målspråket i andre sammenhenger. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Etter Franskkurs høyere nivå kan du gå opp til en internasjonalt godkjent språkeksamen DALF. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Franskkurs - Perfeksjonering (C1)

Dette er et kurs for deg som allerede behersker avansert fransk både skriftlig og muntlig, men som vil vedlikeholde, eller videreutvikle, de ulike ferdighetene. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Strømgaten 32
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
10.15 - 11.45
Dager:
Tir
Start:
08.09.2020
Slutt:
24.11.2020
Kursid:
3509185008

Franskkurs - Perfeksjonering C1

Dette er et kurs for deg som allerede behersker avansert fransk både skriftlig og muntlig, men som vil vedlikeholde, eller videreutvikle, de ulike ferdighetene. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kristiansand S, Kristiansand
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Tir
Start:
26.01.2021
Slutt:
13.04.2021
Kursid:
3578394608

Franskkurs høyere nivå - Perfeksjonering del 3 av 5 (C1)

Dette er et kurs for deg som allerede behersker avansert fransk både skriftlig og muntlig, men som vil vedlikeholde, eller videreutvikle, de ulike ferdighetene. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Jonas Reins gate 4
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tor
Start:
10.09.2020
Slutt:
26.11.2020
Kursid:
3507755008