Engelskkurs mellomnivå - nettbasert med Lingua Planet (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i engelsk. Nettkurset er fleksibelt, noe som betyr at du kan lære deg språket når og hvor det måtte passe deg, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i utlandet.

Du bestemmer selv kursets progresjon. Sammen med den digitale læringsplattformen Lingua Planet hjelper din personlige nettlærer deg på veien til å lære engelsk.

Om kurset

Dette lærer du

På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde for flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og med mer avansert setningsoppbygging. Du lærer:

  • å forstå  hovedpunktene i standard tale og tekst om kjente, dagligdagse emner
  • å beherske språksituasjoner du typisk kommer opp i på reise i engelsktalende land
  • å skrive lengre tekster om kjente emner eller temaer som interesserer deg
  • å beskrive opplevelser, hendelser og planer
  • å begrunne meninger

Hvem passer kurset for

Engelskkurs mellomnivå er for deg som har kunnskaper tilsvarende nivå A2, det vil si du som

  • behersker enkle setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, som familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv
  • kjenner til ord og uttrykk for å grunngi og forklare meninger, planer og handlinger
  • behersker enkle samtaler om kjente og rutinepregede forhold
  • med enkle ord kan beskrive sider ved din egen bakgrunn
  • kan lese og skrive helt enkle tekster om kjente emner

Er du usikker på om dette nivået er riktig for deg, ta en nivåtest.

Gjennomføring

Kurset består av en kombinasjon av én-til-én undervisning med nettlærer og selvstudier ved hjelp av læringsplattformen Lingua Planet. På Lingua Planet finner du et stort utvalg av læringsressurser som uttaletrening og interaktive oppgaver.

Gjennom Skype får du mulighet til å praktisere språket, samtidig som du får veiledning for videre progresjon. Nettlæreren gir deg også fyldige tilbakemeldinger på dine skriftlige innleveringer underveis i kurset.

Lærere

Kurset har dyktige nettlærere som gir deg en individuell og tilpasset opplæring, skreddersydd for dine behov. Alle våre nettlærere har engelsk som morsmål, og har lang erfaring med å undervise.

Eksamen

Etter Engelskkurs mellomnivå  kan du gå opp til et internasjonalt godkjent språksertifikat/eksamen (TELC). Du får kursbevis hvis du har gjennomført minimum 75 % av opplæringen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris
4800
Timer
3
Kursid:
3327300181