Change language:

Engelskkurs mellomnivå: konversasjon (B1)

Dette er et engelskkurs for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte.

På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

På konversasjonskurset på mellomnivå får du praktisk trening i muntlig engelsk, med vekt på samtale og diskusjon om komplekse temaer som for eksempel tabuer eller dagsaktuelle emner i samfunnet. I tillegg kan deltakerne komme med egne forslag om temaer for samtale. Gjennom kurset tilegner du deg

  • et mer avansert ordforråd
  • riktig uttrykksmåte i relasjon til temaet
  • et mer korrekt språk
  • mer korrekt setningsstruktur

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som behersker engelsk godt, men som ønsker å videreutvikle de muntlige ferdighetene dine slik at du kan føre en samtale på engelsk mer utvungent. Du bør ha forkunnskaper i engelsk tilsvarende nivå B1 i Europarådets nivåskala for språk.

Gjennomføring

Samtaletreningen tar utgangspunkt i tekster fra ulike håndbøker som for eksempel Discussions A-Z. A resource book of speaking activities og fra medieressurser. Læreren gjennomgår og forklarer relevant ordforråd og gir språklige tips til hvordan en bør formulere seg på en god måte. Temaene varierer fra semester til semester, slik at en med fordel kan ta kurset flere ganger.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss