Change language:

Engelskkurs høyere nivå: konversasjon (C1)

Engelsk konversasjonskurs på høyere nivå er for deg som ønsker å utvikle de muntlige ferdighetene dine til å kunne bruke språket mer fleksibelt og effektivt. På kurset lærer du å formulere deg med god flyt og å bruke et mer nyansert og variert ordforråd.

Sted

Endre

NivåB2/C1
Pris2 895,-

Om kurset

Dette lærer du

 • å beskrive komplekse emner knyttet til arbeidsliv og utdanning
 • å formulere ideer og meninger
 • å argumentere for eller imot bestemte synspunkt
 • å fortelle om erfaringene dine og viktige øyeblikk i livet
 • å snakke om ulike emner
 • avanserte språkstrukturer

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som har engelskkunnskaper tilsvarende Engelskkurs høyere mellomnivå (B2) og som ønsker å fokusere på muntlig engelsk. For å få utbytte av kurset bør du være i stand til å bruke språket selvstendig i de fleste situasjoner.

Gjennomføring

Undervisningen på kurset er aktiv og kommunikativ. Du får trening i å uttrykke deg spontant og delta i lengre, komplekse språksituasjoner. Vi leser mer omfattende tekster og snakker om ulike temaer hentet fra engelsktalende medier (som politikk og samfunnsliv, kultur, film, litteratur, historie og dagligliv).

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 2895
 • Timer 16
 • Tidspunkt 17.15 - 19.00
 • Sted Fagerborg skole
 • Dager Tir
 • Start25.02.2020
 • Slutt28.04.2020
Kursmateriell for dette kurset deles ut av lærer.