Søkeresultat

Viser 108 treff på Finnsnes.

 • Renholdsoperatør

  Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor renhold og ønsker fagbrev. Du lærer om inneklima, kjemikalier og metoder til vedlikehold av overflater.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

 • Mesterutdanningen - bedriftsledelse

  Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester!Bedriftsledelse er også relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrevBedriftsledelse følger Mesterbrevnemndas læreplan fra 2014.

 • Vei- og anleggsarbeider

  Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med blant annet bygging, drift og vedlikehold av veier.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

 • Naturfag Vg1

  Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

 • Norsk for videregående skole

  Norsk for videregående skole er for deg som trenger norsk for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din. Norsk er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse.  

 • Engelsk videregående skole Vg1

  Engelsk for videregående skole er for deg som trenger engelsk for å få studiekompetanse eller som ønsker å forbedre karakteren din. I tillegg til å videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, får du innsikt i lese- og skrivestrategier og strategier for å lære språk.   

 • Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - grunnkurs

  Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.Du får en innføring i hvordan du bedre kan jobbe med barn som har behov for spesiell oppfølging.

 • CNC-operatør

  Dette er kurset for deg som har lang og allsidig erfaring fra CNC-maskineringsfaget, men som ikke har tatt fagbrev.  CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyring og kontroll av bevegelser med hastigheter, posisjoner, retninger og tilstandssensorer på maskiner.Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i CNC-maskineringsfaget.

 • Aktivitør

  Kurset passer for deg som ønsker å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede ved å legge til rette for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

 • Jus for brannvernledere

  Kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene du må være kjent med som brannvernleder. Du får også en oversikt over lover og regler knyttet til brannforebyggende arbeid.