Søkeresultat

Viser 153 treff på Finnsnes.

  • Helse- og oppvekstfag Vg1

    Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider,  helsefagarbeider, ambulansearbeider eller autorisasjon som apotektekniker, fotterapeut eller helsesekretær.Det stilles nå strengere krav til norskkunnskaper hos de som jobber i helsesektoren. For deg med behov for norskopplæring tilbyr vi derfor et eget kurs som kombinerer arbeidsrettet norskopplæring med de helsefaglige emnene som ligger i fagplanen til Helse- og oppvekstfag Vg1.

  • Norskkurs nybegynner til mellomnivå - nettbasert med Min vei (A1-B2)

    Norskkurs - klasserom på nett (A1-B2) er et fleksibelt og effektivt kurs for nybegynnere i norsk. Det dekker nivåene A1, A2, B1 og B2 på Europarådets nivåskala for språk.

  • Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap

    Jussen møter oss over alt! Ett år med jusstudier gir deg nyttig innsikt og forståelse for juridisk metode og kunnskap om jussen innenfor flere interessante fagområder.Du får en innføring i juridisk metode og sentrale fagområder fra privatretten blant annet fagområdene avtale- og kjøpsrett, erstatningsrett og familie- og arverett og rettigheter knyttet til fast eiendom.Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).Siste mulighet studieåret 2019/20 – UiO har varslet endringer i eksamensordningen fra og med høsten 2020, og at muligheten for ta eksamen som privatist faller bort.