Søkeresultat

Viser 131 treff på Finnsnes.

  • Jusstudiet i Trondheim: 1. avdeling rettsvitenskap

    Jussen møter oss over alt! Ett år med jusstudier gir deg nyttig innsikt og forståelse for juridisk metode og kunnskap om jussen innenfor flere interessante fagområder.Du får en innføring i juridisk metode og sentrale fagområder fra privatretten blant annet fagområdene avtale- og kjøpsrett, erstatningsrett og familie- og arverett og rettigheter knyttet til fast eiendom.Studietilbudet forbereder deg til privatisteksamen ved Universitetet i Oslo (UiO).Siste mulighet studieåret 2019/20 – UiO har varslet endringer i eksamensordningen fra og med høsten 2020, og at muligheten for ta eksamen som privatist faller bort.