Søkeresultat

Viser 112 treff på Finnsnes.

  • Introduksjon i forvaltningsrett

    Emnet beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett og gir deg en kortfattet innføring i juridisk metode.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

  • Helserett

    I dette emnet får du grunnleggende kunnskaper om det offentlige helsevesenet, om helsearbeidernes rettsstilling, og om pasientenes rettigheter, herunder om rett til forsvarlig helsehjelp, selvbestemmelsesrett, krav på integritet og vern ved tvangsbehandling.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Helserett JUR1550 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).