Søkeresultat

Viser 117 treff på Finnsnes.

 • Praktisk økonomi

  Emnet gir deg innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper og du lærer og gjennomføre enkle økonomiske analyser. I tillegg lærer du om budsjettering og resultat- og likviditetsstyring.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Praktisk ledelse

  I dette faget får du innføring i grunnleggende organisasjonsteori og arbeids- og organisasjonspsykologi.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Grunnleggende regnskap - årsenhet

  Studiet vil gi deg en utdanning som er forankret i relevant teori, samtidig som du får verdifull praktisk og yrkesrettet innsikt. Du får grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, finansregnskap, driftsregnskap og finansiering.Årsenheten gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • HR- og lønnsarbeid - årsenhet

  Studiet gir deg kompetanse til å håndtere personalarbeid på en god og effektiv måte. Du får også opplæring i IT- verktøy som brukes innen lønnsarbeid.Innføring i hvilke lover og regler som er gjeldende innen personal- og lønnsarbeid er en sentral del av studiet.Årsenheten er satt sammen av fem obligatoriske fag og to tilvalgsfag. Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Regnskapsanalyse og verdsetting

  Emnet Regnskapsanalyse og verdsetting gir kunnskap om, og gjør deg i stand til å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Mellomledelse - årsenhet

  Studiet styrker din kompetanse som mellomleder. Du vil få økt kunnskap innen ledelsesoppgaver, personalansvar og økonomi.Årsenheten er satt sammen av fem obligatoriske fag og to tilvalgsfag. Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Strategi

  I dette faget får du innføring i strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming. I emnet legges det  også vekt på strategiske planprosesser i en virksomhet.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Endringsledelse

  I dette faget får du kunnskap om og innsikt i hvordan du skal lede endringsprosesser i bedriften.Studiet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Finansiering og investering

  Emnet gir deg en innføring i grunnlaget for tidsverdien av penger, risikojusterte avkastningskrav og relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket.Dette emnet gir deg en grunnleggende kunnskap om finansiering og investering og om ulike beslutningskriterier, risikovurderinger og analyser som inngår i vurderingen av  investerings- og finansieringsprosjekter.Emnet gjennomføres i samarbeid med Nord universitet.

 • Innovasjon og entreprenørskap (15 sp)

  Innovasjon og nyskaping er et svært viktig fagområde av avgjørende betydning for å kunne opprettholde en konkurransedyktig industri og næringsliv.Emnet er både teoretisk og praktisk, og gir deg et godt grunnlag for å jobbe med innovasjons- og entreprenørskapsprosesser.Emnet kan tas frittstående eller inngå som en del av årsenheten Innovasjon og entreprenørskap (60 sp). Vi gjennomfører emnet i samarbeid med Nord universitet.