Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Norskkurs høyere mellomnivå - forberedelse til Bergenstesten, skriftlig (B2) - nettbasert

Dette er et nettbasert kurs som består av 7 skriftlige innleveringer, 2 individuelle nettmøter med lærer à 30 minutter og cirka 24 timers selvstudie på vår læringsplattform Moodle hvor det bl.a. finnes interaktive lese- og lytteoppgaver. Kurset kan starte når det passer deg. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Hele veien vil du få veiledning fra din nettlærer. Kursvarighet: maks. 14 uker.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676850181
Les mer Meld deg på

Norskkurs høyere mellomnivå - forberedelseskurs til Norskprøven (B2) - nettbasert

Dette er et nettbasert kurs som består av 6 skriftlige innleveringer, 4 individuelle nettmøter med lærer à cirka 30-40 min minutter og cirka 24 timers selvstudie på vår læringsplattform Moodle. Du får også tilgang til interaktive lese- og lytteoppgaver i "Bli klar til norskprøven". Kurset kan starte når det passer deg. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Hele veien vil du få veiledning fra din nettlærer. Kursvarighet: maks. 16 uker.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
7100
Kursid:
3676860181
Les mer Meld deg på

Norskkurs høyere nivå- én-til-én-samtale og skrivetrening - perfeksjonering (C1), nettbasert

Kurset består av 6 individuelle Skype-møter (30 min.) med lærer og utforming av 4 tekster (ca. 400 ord) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første nettmøte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av 2 til 3 timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på samtaletrening og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg. Varighet:maks. 16 uker.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
7100
Kursid:
3676840181
Les mer Meld deg på

Norskkurs mellomnivå - skrivetrening (B1- C2), nettbasert

Dette er et skrivekurs for deg som ønsker å bli mer sikker og selvstendig når du kommuniserer skriftlig på norsk. Kurset skreddersys for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder og én-til-én undervisning som er tilrettelagt ditt utgangspunkt og dine læringsmål. Kurset inneholder; Tilgang til Moodle og læreren din i 16 uker, ett møte på Skype (30 minutter) og seks ulike tekster som du leverer til læreren via læringsplattformen Moodle.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4800
Kursid:
3676880181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (B2) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676950181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676960181
Les mer Meld deg på

Norskkurs nettbasert "Min Vei" (A1-B2)

Kursstart: Etter eget ønske.Varighet: Valgfritt.Sted: Nettbasert.Pris: Kr. 1950,- PR. MÅNEDFra og med uke 25 til og med uke 34 er ikke nettlærere tilgjengelig på grunn av ferieavvikling.Due to vacation in the period from week 25 to week 34 online teachers will not be available.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
1950
Kursid:
3670271386
Les mer Meld deg på

Test i norsk – høyere nivå. Digital eksempeltest skriftlig - bokmål 2016

Test i norsk – høyere nivå, Eksempeltest 2016 er en interaktiv øvingsressurs for deg som vil forberede deg til å ta Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten).

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
350
Kursid:
3726015008
Les mer Meld deg på