Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Ledelse i praksis

Dette kurset tar opp formelle og praktiske oppgaver og utfordringer du møter i hverdagen som leder. Du får kjennskap til lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, sykefravær, lønnsomhet m.m..

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6500
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
30.09.20
Kursslutt:
09.12.2020
Tidspunkt:
08.30 - 11.30
Dager:
Ons
Kursid:
3511319010
Les mer Meld deg på

Logistikkoperatør

Dette er utdanningen for deg som har allsidig erfaring innen i logistikk og ønsker fagbrev. Du utvikler din kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
21.09.2020
Kursslutt:
15.03.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man
Kursid:
3340159010
Les mer Meld deg på

Ny arvelov, fremtidsfullmakt og testament

På dette kurset blir du kjent med endringene i den nye arveloven, vergemålsloven og fremtidsfullmakt. Det blir også en gjennomgang av ulike former for skifteoppgjør.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1950
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
15.09.2020
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3514799010
Les mer Meld deg på

Organisasjonsutvikling og strategi

God styring av endringsprosesser er viktig for at de skal lykkes. Forskning viser et 80-90 prosent av endringsprosesser mislykkes eller bare lykkes delvis. På dette kurset får du innføring teori og praksis som kan bidra til mer vellykkede endringsprosesser.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1150
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
14.09.2020
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Kursid:
3519179010
Les mer Meld deg på

Patent- og varemerkerett 10 stp

Emnet omhandler rettsreglene om næringslivets kjennetegn, dvs. vernet for varemerker og andre varekjennetegn, firma og forretningsnavn for øvrig, og rettsreglene om patent på tekniske oppfinnelser.Du får kunnskap om sentrale immaterialrettslige fag, og et godt grunnlag for arbeid med immaterialrett i praksis, som advokat, rådgiver eller i forvaltningen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
03.08.2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3219489010
Les mer Meld deg på

Praktisk arbeidsrett

Kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene du må være kjent med innen arbeidsrett. Du blir kjent med verktøy som kan benyttes i den daglige oppfølgning av ansatte, og hvordan du utformer arbeidsavtaler, sikrer dokumentasjon og håndterer konflikt og oppsigelser.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1950
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
19.08.2020
Kursslutt:
20.08.2020
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Kursid:
3514839010
Les mer Meld deg på

Prosjektstyring med MS Project

Du lærer å bruke Microsoft Project som er et av verdens mest brukte verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Kurset gjennomføres som videokonferanse og du deltar "live" fra din egen pc via internett. Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6500
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
06.10.20
Kursslutt:
08.12.2020
Tidspunkt:
08.30 - 10.30
Dager:
Tir
Kursid:
3340759010
Les mer Meld deg på

Regnskap Workshop eAccounting

Dette er en praktisk oppfølging av kurs Regnskap i Visma eAccounting.Kurset er lagt opp som en workshop: det betyr at alle kan ta med sine bilag/problemstillinger som vi sammen finner ut av hvordan vi skal håndtere. Gjennomføres digitalt over 4 torsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
06.08.20
Kursslutt:
27.08.2020
Tidspunkt:
18.00 - 22.00
Kursid:
3514229010
Les mer Meld deg på

Renholdsoperatør

Kurset passer for deg som har allsidig erfaring fra renholdsbransjen, og vil ha fagbrev. Du lærer mer om kjemikalier, utstyr, planlegging og kalkulasjon, service og kundebehandling. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
21.09.2020
Kursslutt:
10.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3500039010
Les mer Meld deg på

Resepsjonsmedarbeider

Utdanningen er for deg som har arbeidserfaring fra hotell/resepsjon og som søker formell kompetanse og nye utfordringer. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
24.09.2020
Kursslutt:
27.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3350219010
Les mer Meld deg på