Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Aktivitør

Aktivitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
24.09.2020
Kursslutt:
20.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3340109300
Les mer Meld deg på

Byggdrifter

Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og vil ha fagbrev. På kurset lærer du mer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
23.09.2020
Kursslutt:
26.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Kursid:
3327729300
Les mer Meld deg på

Norskkurs høyere mellomnivå B2 - Finnsnes

Tekst- og arbeidsbok; "Stein på stein"Ta gjerne kontakt på tlf. 94022907 eller på inord@fu.no ved spørsmål

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Finnsnes, Folkeuniversitetet Nord avd Midt-Troms
Samlet pris:
4800
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
25.08.2020
Kursslutt:
15.10.2020
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Kursid:
2852769300
Les mer Meld deg på

Norskkurs mellomnivå B1 - Finnsnes

Ta gjerne kontakt på 94022907 eller inord@fu.no ved spørsmål.Tekst- og arbeidsbok; "Stein på stein"

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Finnsnes, Folkeuniversitetet Nord avd Midt-Troms
Samlet pris:
4800
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
24.08.2020
Kursslutt:
14.10.2020
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Man, Ons
Kursid:
2852919300
Les mer Meld deg på

Psykisk helsearbeid

Undervisningen sendes fra Lillestrøm som godkjent lærersted.Oppstart med forbehold om offentlig tilskudd.For mer informasjon ta kontakt på inord@fu.no

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
468
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
14.06.2022
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Kursid:
2705889300
Les mer Meld deg på

Regnskap Workshop eAccounting

Dette er en praktisk oppfølging av kurs Regnskap i Visma eAccounting.Kurset er lagt opp som en workshop: det betyr at alle kan ta med sine bilag/problemstillinger som vi sammen finner ut av hvordan vi skal håndtere. Gjennomføres digitalt over 4 torsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
03.09.20
Kursslutt:
24.09.2020
Tidspunkt:
18.00 - 22.00
Dager:
Tor
Kursid:
3478209300
Les mer Meld deg på

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 500 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtereing er 25 000 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tromsø
Samlet pris:
25000
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Start 8. februar, samling uke 6, 12 og 19
Kursslutt:
12.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 16.30
Kursid:
3538209253
Les mer Meld deg på

Norskkurs tegnspråk nybegynner del 2 av 2 (A1)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Tromsø
Samlet pris:
3200
Undervisningstimer:
25
Kursstart:
25.10.2020
Kursslutt:
16.11.2020
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Dager:
Man, Fre, Lør
Kursid:
3516159253
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - individuell del 10 stp

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
26.10.2020
Tidspunkt:
10.00 - 21.30
Kursid:
3473639008
Les mer Meld deg på

Bedriftsledelse H2020 - Tromsø

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Nord, avd Tromsø
Samlet pris:
27500
Undervisningstimer:
188
Kursstart:
Oppstart august/september 2020
Kursslutt:
31.05.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.15
Kursid:
3505539008
Les mer Meld deg på