Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Aktivitør

Aktivitør er kurset for deg som har erfaring med å tilrettelegge og motivere mennesker med aktivitetsvansker til å være aktive. Som aktivitør bidrar du til at de vedlikeholder eller bedrer sine funksjonsevner samtidig som de opplever mestring, trivsel og glede. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
24.09.2020
Kursslutt:
20.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3340109300
Les mer Meld deg på

Byggdrifter

Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og vil ha fagbrev. På kurset lærer du mer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
104
Kursstart:
23.09.2020
Kursslutt:
26.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Kursid:
3327729300
Les mer Meld deg på

Jegerprøven Finnsnes

Kurset går over 9 dager. Undervisningen foregår fom mandag 24. august tom. tirsdag 1. september. Undervisning 17.30-21.00. Andre klokkeslett på utedager lørdag og søndag der dere deles opp i grupper. Gjennomføringen skjer iht. Folkehelseinstituttet sine retningslinjer mht. Covid-19. Derfor er det også begrensede plasser på kurset.inord@fu.no 94022907

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Finnsnes, Senja vgs, Finnfjordbotn
Samlet pris:
2500
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
24.08.2020
Kursslutt:
01.09.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3561549308
Les mer Meld deg på

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 500 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtereing er 25 000 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Tromsø
Samlet pris:
25000
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Start 8. februar, samling uke 6, 12 og 19
Kursslutt:
12.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 16.30
Kursid:
3538209253
Les mer Meld deg på

Norskkurs tegnspråk nybegynner del 2 av 2 (A1)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Tromsø
Samlet pris:
3200
Undervisningstimer:
25
Kursstart:
05.10.2020
Kursslutt:
16.11.2020
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Dager:
Man, Fre, Lør
Kursid:
3516159253
Les mer Meld deg på

Acem meditasjon

Acem-meditasjon er en enkel, ikke-religiøs teknikk som alle kan lære. Acem-meditasjon er en stille, indre handling som hjelper deg å stresse ned, gir ro i sinnet, mer overskudd og er bra for både hjernen og hjertet. Acem-meditasjon er utviklet i Norden av leger og psykologer gjennom mer enn 50 år.Kurset kan betales med Vipps ved oppmøte.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
1400
Undervisningstimer:
12.5
Kursstart:
23.09.2020
Kursslutt:
21.10.2020
Tidspunkt:
18.30 - 21.00
Dager:
Ons
Kursid:
3542529008
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - individuell del 10 stp

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Dager:
Man
Kursid:
3473639008
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Bygge- og entrepriserett JUR1220 som enkeltemnestudent ved Universitetet i

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
August/ september 2020
Kursslutt:
26.10.2020
Tidspunkt:
10.00 - 21.30
Kursid:
3509759008
Les mer Meld deg på

Franskkurs nybegymmer del 1 (A1)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet Nord, avd Tromsø
Samlet pris:
2600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
06.10.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tir
Kursid:
3496529008
Les mer Meld deg på

Mesterutdanningen Bedriftsledelse

Studiet gjennomføres med fire fysiske helgesamlinger i Tromsø sentrum, samt fire lørdager i virtuelt klasserom på Zoom, der du følger undervisingen hjemmefra. Lærer på studiet er Rolf Skuterud. Ta kontakt på telefon 484 81805 for å få tilsendt undervisingsplanen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
26900
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
10.10.2010
Kursslutt:
30.05.2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Dager:
Lør, Søn
Kursid:
3550459008
Les mer Meld deg på