Sørlandet (Aust- og Vest Agder)

Regionskontor på Myrene i Arendal

Velkommen til Folkeuniversitetet Sørlandet!

I 150 år har Folkeuniversitetet gjort Norge og nordmenn litt smartere. Det er vi veldig stolte av!

Hos oss vil du finne et bredt spekter av utdanningsmuligheter for mennesker i alle aldre og på alle nivåer. Vårt hovedmål er livslang læring for alle.

Vi tilbyr utdanning på universitets- og høgskolenivå, fagskole- og videregående skoles nivå, yrkesopplæring samt språkopplæring. Vi har flotte kurslokaler sentralt i Arendal og i Kristiansand. I tillegg gjennomfører vi undervisning på skoler rundt omkring i Agderfylkene.

Du finner oss her:

Regionskontor og avd. Arendal: Myreneveien 30, 4846 Arendal

Avd. Kristiansand: Tangen 76, 4608 Kristiansand

Kontakt oss på:

tel. 37003660 eller sorlandet@folkeuniversitetet.no

Ansatte

Reidun Normann
Administrasjonsleder / Studiekonsulent
+47 48092520
reidun.normann@folkeuniversitetet.no
Bente Lauvrak
Lærer
+47 95848368
bente.lauvrak@folkeuniversitetet.no
Christian Beinert
Lærer/Studiekonsulent
37003660
christian.beinert@folkeuniversitetet.no
Hilde Beisland
Studiekonsulent
+ 47 47325217
hilde.beisland@folkeuniversitetet.no