Øst (Oslo, Bærum, Follo, Romerike og Østfold)

I 2014 feiret vi at det var 150 år siden Folkeuniversitetet Øst ble stiftet i Oslo, den gang under navnet Studenternes Forening for Fri Undervisning. Tidene har forandret seg mye siden 1864, men de om lag 12 000 elevene som deltar på opplæring hos Folkeuniversitetet Øst i løpet av et år, viser at vi fremdeles er en viktig tilbyder av kurs og utdanning. Tilbakemeldinger fra elevene våre forteller oss at vi også i dag spiller en viktig rolle i mange menneskers liv - enten det innebærer å lære seg en nytt språk, få mulighet til å utvikle seg kreativt, kvalifisere seg gjennom fagbrev eller ta høyere utdanning selv om en ikke kan eller ønsker å følge et normert studieløp.

Vi er der for deg som trenger påfyll, kunnskap og nye muligheter. For deg som er i bevegelse.

Folkeuniversitetet har ingen eiere som tar ut utbytte. Alt overskudd går til å utvikle nye undervisningstilbud, slik at vi kan fortsette å oppfylle målsettingen vår: Å gjøre kunnskap og muligheter tilgjengelig for alle

Våre studiesteder

  • Oslo
  • Romerike
  • Follo
  • Bærum