Nordland

Folkeuniversitetet Nordland består av 5 studiesteder i Nordland fylke. I tillegg har vi aktivitet også i andre kommuner, enten gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører, eller ved at vi leier lokaler etter behov.

 Regionleder er Ragnhild Sandvik.

Vi har et bredt spekter av studier og kurs - sjekk om du finner noe av interesse.

Vi satser sterkt på klasserom på nett, noe som gjør oss i stand til å nå studenter og kursdeltakere også der vi ikke har lokal representasjon. Klasserom på nett gir deg mulighet til å følge undervisning på din egen PC slik at avstand ikke er et hinder for å gjennomførede studier eller kurs du ønsker.

Vi har utviklet flere nettbaserte kurs, og det kommer flere etter hvert som behov for slikt dukker opp. Med de nettbaserte kursene kan du ta kurset når det passer deg og de er ikke sted- eller tidsavhengige.

Vi tilbyr skreddersydd bedriftsintern opplæring og tar gjerne mo utfordringeri så måte. Informasjonsmøter kan avtales.

Basiskompetanse i arbeidslivet er en tilskuddsordning via VOX. Bedrifter kan sammen med kurstilbyder søke om midler til kurs for sine ansatte i digitale, grunnleggende og muntlige ferdigheter samt norskopplæring for fremmedspråklige. Vi søker gjerne om midler til BKA-kurs sammen med din bedrift. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Medspiller for livslang læring og utvikling - når du vil, der du er!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student hos oss!

Ansatte

Ragnhild Sandvik
Regionleder, Dronningens gate 49 Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 404 48 949
rsa@folkeuniversitetet.no
Line Grepperud Olsen
Studiekonsulent, Storgata 34, Bodø
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 406 33 050
liol@folkeuniversitetet.no
Solveig Måge
Studiesekretær. Storgata 34 Bodø
Sentral.: 75 40 40 41
maa@folkeuniversitetet.no
Irene Øvregård Nordal
Avdelingsleder Brønnøysund, Skolegata 12, Brønnøysund
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 940 02 096
ion@folkeuniversitetet.no
Liliana Andaloro
Avdelingsleder Mosjøen, Fearnleys gate 8, Mosjøen
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 996 48 658
lia@folkeuniversitetet.no
Bylgja Björk Johannsdottir
Studiekonsulent, Dronningens gate 49, Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 940 05 313
bjb@folkeuniversitetet.no
Randi Hanssen
Avdelingsleder Vesterålen
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 977 16 392
raha@folkeuniversitetet.no
Elisabeth H. Øyulvstad
Studiekonsulent, Storgata 34 Bodø
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 901 08 570
eho@folkeuniversitetet.no