Nordland

Folkeuniversitetet Nordland består av 5 studiesteder i Nordland fylke. I tillegg har vi aktivitet også i andre kommuner, enten gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører, eller ved at vi leier lokaler etter behov.

 Regionleder er Ragnhild Sandvik.

Vi har et bredt spekter av studier og kurs - sjekk om du finner noe av interesse.

Vi satser sterkt på klasserom på nett, noe som gjør oss i stand til å nå studenter og kursdeltakere også der vi ikke har lokal representasjon. Klasserom på nett gir deg mulighet til å følge undervisning på din egen PC slik at avstand ikke er et hinder for å gjennomførede studier eller kurs du ønsker.

Vi har utviklet flere nettbaserte kurs, og det kommer flere etter hvert som behov for slikt dukker opp. Med de nettbaserte kursene kan du ta kurset når det passer deg og de er ikke sted- eller tidsavhengige.

Vi tilbyr skreddersydd bedriftsintern opplæring og tar gjerne mo utfordringeri så måte. Informasjonsmøter kan avtales.

Basiskompetanse i arbeidslivet er en tilskuddsordning via VOX. Bedrifter kan sammen med kurstilbyder søke om midler til kurs for sine ansatte i digitale, grunnleggende og muntlige ferdigheter samt norskopplæring for fremmedspråklige. Vi søker gjerne om midler til BKA-kurs sammen med din bedrift. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Medspiller for livslang læring og utvikling - når du vil, der du er!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student hos oss!

Ansatte

Ragnhild Sandvik
Regionleder, Dronningens gate 49 Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 404 48 949
rsa@folkeuniversitetet.no
Solveig Måge
Studiesekretær. Storgata 34 Bodø
Sentral.: 75 40 40 41
maa@folkeuniversitetet.no
Irene Øvregård Nordal (permisjon)
Avdelingsleder Brønnøysund, Skolegata 12, Brønnøysund
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 940 02 096
ion@folkeuniversitetet.no
Liliana Andaloro
Avdelingsleder Mosjøen, Fearnleys gate 8, Mosjøen
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 996 48 658
lia@folkeuniversitetet.no
Bylgja Björk Johannsdottir
Studiekonsulent, Dronningens gate 49, Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 940 05 313
bjb@folkeuniversitetet.no
Randi Hanssen
Avdelingsleder Vesterålen
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 977 16 392
raha@folkeuniversitetet.no
Terje Waag
Lærer og kursutvikler, Dronningens gate 49, Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 900 64 118
terje.waag@folkeuniversitetet.no
Oddbjørn Lund Hansen
Avdelingsleder Bodø
413 76 522
odha@fu.no
Miroslava Bjørnback Seka
Studiekonsulent
450 39 465
miroslava.bjornback.seka@folkeuniversitetet.no
Svenn Holdahl
Rådgiver
959 00 300
svenn.holdahl@folkeuniversitetet.no
Dag Hofstad
Rådgiver
909 99 652
dofstad@online.no
Hege K. Herringbotn
Studiekonsulent
462 83 299
hege.karine.herringbotn@folkeuniversitetet.no
Arvid Luneng
Lærer og webadministrator, Dronningens gate 49, Narvik
Sentral.: 75 40 40 41 Mob.: 915 81 169
alu@folkeuniversitetet.no