Nettstudier

På Folkeuniversitetet Nettstudier har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettskolen er åpen hele døgnet, alle dager i året. Du velger selv når du ønsker å lese, gjøre oppgaver eller sende inn besvarelser. Slik kan du enkelt tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Vi vet at mange synes det er krevende å studere. Derfor har vi lagt opp en læringssti for deg:

  1. Fagstoffet er inndelt i oversiktlige arbeidsenheter.
  2. Du får jobbe med varierte oppgaver og aktiviteter som sikrer en jevn studieprogresjon.
  3. Du får gode innspill og tilbakemeldinger fra nettlæreren underveis.
  4. Du har anledning til å stille spørsmål og diskutere med både medstudenter og nettlærere.

Du får oppfølging fra nettlærer gjennom hele studietiden, hjelp til fagstoff og en variert undervisningsform. I tillegg til nettklasserommet får du tilgang til diskusjonsforum. I forum kan du og dine medstudenter hjelpe hverandre. Det er opp til deg hvor aktiv du vil være, men du vil fort erfare at du ikke er alene.

Folkeuniversitetet Nettstudier har nettlærere med solid kompetanse og som er aktive yrkesutøvere innen sitt felt. Du får dermed både god faglig støtte og dagsaktuell kunnskap innen ditt fagområde.

Nettlæreren din følger deg gjennom hele studietiden og gir deg tilbakemelding på innsendinger og oppgaver. Nettlæreren svarer deg innen 3 dager gjennom nettskolen.

Alt du trenger å gjøre, er å logge deg på.

Velkommen til nettskolen vår!