Folkeuniversitetet fyller 150 år!

Jubileumsfeiring Folkeuniversitetet 2014

Folkeuniversitetets jubileumsfeiring  2014 - Foto Stig Weston

Folkeuniversitetet fyller 150 år!

Folkeuniversitetet ble stiftet i 1864 som «Studenternes Forening for fri Undervisning». Hensikten var å gi «trængende unge mennesker gratis undervisning». Kort tid etter oppstarten hadde alle hovedstadsavisene notiser og annonser om de første kursene.

Dette var starten på Friundervisningen som senere endret navn til Folkeuniversitetet. Oppdraget var, den gang som nå, å arbeide for voksne menneskers demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne interesser, evner og behov.

I dag har Folkeuniversitetet tilbud over hele landet. Både i Trondheim (1914) og Bergen (1935) var kursene i første omgang knyttet til studentene ved universitetene. Men med gjenreisingen etter andre verdenskrig spredte Friundervisningen seg raskt til nye industristeder. 

Folkeuniversitetet vil gi mennesker i forskjellige livssituasjoner adgang til kunnskap og like muligheter for å utvikle seg. Utallige tilbakemeldinger viser at Folkeuniversitetet i alle disse årene har betydd mye for mange. Den store og landsdekkende aktiviteten er også tegn på at Folkeuniversitetets oppdrag fortsatt er aktuelt i dagens mangfoldige, globaliserte og kunnskapsintensive samfunn.

I 150 år har ca. 2 millioner deltakere deltatt på kurs eller studier hos oss. Og det er vi stolte av!

Jubileumsfeiring

Mandag 20. oktober feiret vi 150 årsjubileum med innlegg og debatt fra politikere og samfunnsaktører på Universitetets gamle festsal. Vi ble ønsket velkommen av universitetsrektor Ole Petter Ottesen.

Frank Aarebrot, Professor i sammenlignende politikk og Kalle Moene, Professor ved Økonomisk Institutt, startet med en debatt om demokratiprosess og dannelse. 

Deretter delte Ronny Deila, Manager i Celtic, og forfatter Loveleen Rihel sine personlige erfaringer i møte med Folkeuniversitetet. 

Debatt under jubileumsfeiring 2014

Så var det duket for livlig debatt med Trine Skei Grande, leder av Venstre, Marianne Aasen, Stortingsrepresentant og medlem av Utdanningskomiteen for AP og Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (Høyre) og Loveleen Rihel Brenna. De debatterte Folkeuniversitetet fremtid og rolle i samfunnet. Selvfølgelig kom vi ikke unna Statsbudsjett 2015. Dette ble flott gjennomført takket være ordstyrer og moderator Odd Reidar Solem.

Dagen ble avsluttet på Oslo Rådhus hvor ordfører Fabian Stang tok oss vel imot!

Jubileumsbok

Folkedanningens vandringer

Folkedanningens vandringer publiseres i anledning 150-årsjubileet og gir både et historisk og et aktuelt blikk på Folkeuniversitetets oppdrag i et samfunn i stadig endring.

Fabian Stang under Jubileum 2014

Fabian Stang under Jubileum 2014

Boken består av en rekke fagfellevurderte artikler som tar for seg ulike sider ved Folkeuniversitetets historie. Den gir et innblikk i hvordan samfunn, kultur og friundervisning har utviklet seg de siste 150 årene, og hvordan voksenopplæringstilbudene har tilpasset seg disse endringen. Gjennom hele boken framheves forholdet mellom kunnskap, danning og aktivt medborgerskap på en forskningsbasert, innsiktsfull  og perspektivutvidende måte.

Boken er redigert av Torill Strand, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. De fleste av bokens øvrige forfattere er fremtredende forskere fra ulike kunnskapsfelt med interesse for voksenopplæring. Med bidrag fra blant annet Jorun M. Stenøien, emeritus Sigvart Tøsse, samfunnsforsker Guri Jørstad Wingård og forfatter Loveleen Rihel Brenna.

Boken kan kjøpes på Fagbokforlaget.no eller ta kontakt med Ingebjørg Gram