Organisasjonen

Folkeuniversitetet – din nærmeste medspiller for livslang læring

Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter.

31. desember 2019 ble det gjennomført en fusjon av de syv regionene i Folkeuniversitetet og en utfisjonert del av Studieforbundet. Den nye organisasjonen heter Folkeuniversitetet. 

Folkeuniversitetet har ingen eiere som skal ha utbytte, alle midler brukes til å gi et bredt undervisningstilbud.

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksen-opplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Folkeuniversitetet er demokratisk oppbygd, med årsmøtet som høyeste organ.

Folkeuniversitetet tilbyr kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. De fleste kursene er åpne for alle interesserte, men vi har også mange tilbud i bedriftsintern opplæring eller som oppdrag for offentlig sektor.

Internasjonalt samarbeid

Vårt internasjonale engasjement ivaretas blant annet gjennom medlemskap i:

  • Nordisk Folkeuniversitet
  • International Council for Adult Education (ICAE)
  • European Basic Skills Network

I tilknytning til språkundervisning og testing er vi medlem av:

Vi er også norsk representant for

Prosjekt Train the Provider

Vi deltar som partner i det internasjonale prosjektet Train the Provider. Prosjektet er finansiert av Erasmuspluss midler og legger vekt på å forbedre tilbudet innen videre læring av kursinstruktører som underviser voksne. Les mer hos Train the Provider.