Organisasjonen

Folkeuniversitetet - din nærmeste medspiller for livslang læring.

Studieforbundet Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter.

Folkeuniversitetet har 7 regioner med mer enn 40 lokale studiesteder og 23 medlemsorganisasjoner. Folkeuniversitetet har ingen eiere som skal ha utbytte, alle midler brukes til å gi et bredt undervisningstilbud.

Organisering og tilbud

Som offentlig godkjent studieforbund under Lov om voksenopplæring mottar vi noe statsstøtte til deler av virksomheten. Studieforbundet er demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ.

Landsmøtet velger landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene, mens generalsekretær og et landssekretariat står for den daglige driften. Som medlem kan du være med å påvirke hvordan Folkeuniversitetet skal utvikle seg videre!

Vi tilbyr kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående, fagskole- og høgskole/universitetsnivå. De fleste kursene er åpne for alle interesserte, men vi har også mange tilbud i bedriftsintern opplæring eller som oppdrag for offentlig sektor.

Internasjonalt samarbeid

Vårt internasjonale engasjement ivaretas blant annet gjennom medlemskap i:

I tilknytning til språkundervisning og testing er vi medlem av:

The Association of Language Testers in Europe (ALTE)

Vi er også norsk representant for

Prosjekt Train the Provider

Vi deltar som partner i det internasjonale prosjektet Train the Provider. Prosjektet er finansiert av Erasmuspluss midler og legger vekt på å forbedre tilbudet innen videre læring av kursinstruktører som underviser voksne. Mer informasjon finner du her.