Bli medlem i Folkeuniversitetet

Hvert år deltar mer enn 160 000 voksne på ett eller flere av de 10 000 ulike kurs eller opplæringstiltak Folkeuniversitetet arrangere over hele landet. I tillegg deltar mer enn 20 000 voksne i bedriftsintern opplæring.

Livslang læring er viktig i et samfunn hvor folk skal trives og utvikle seg. Derfor ønsker Folkeuniversitetet å gi alle muligheten til å komme nærmere den de ønsker å være - enten det innebærer å velge utdanning for første gang, få påfyll på den utdanningen de allerede har eller å velge et nytt utdanningsløp. 

Voksne har ulike behov. Folkeuniversitetet er opptatt av å gjøre de tilpasningene som er nødvendig for å kunne gi våre deltakere et så tilgjengelig, hensiktsmessig og variert opplæringstilbud som mulig.

Folkeuniversitetet er demokratisk oppbygd, med årsmøtet som høyeste organ. Vi har både individuelle medlemmer og bedriftsmedlemmer.  

Som medlem får du anledning til å påvirke Folkeuniversitetet som organisasjon gjennom å delta på medlemsmøter og velge Fylkesråd og utsendinger til årsmøtet i organisasjonen.

Du vil også få tilbud om seminarer og andre opplæringsaktiviteter som bare er for medlemmene.

Vi har ingen medlemskontingent. Bli medlem i dag!

Meld deg på