Bli medlem i Folkeuniversitetet i din region.

Medlemmer på landsmøte 2015

Medlemmer på landsmøte 2015

Som offentlig godkjent studieforbund er Folkeuniversitetet demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ. Hver region har individuelle medlemmer som deltar i valget av regionstyre, og velger delegater som representerer regionen på Landsmøtet. Bli medlem hos oss og bidra til at flere kan nå sitt fulle potensiale!

Vi tror at livslang læring er viktig i et samfunn hvor folk skal trives og utvikle seg. Derfor ønsker vi å gi alle muligheten til å komme nærmere den de ønsker å være - enten det innebærer å velge for første gang, eller å velge på nytt. 

Hvert år deltar mer enn 160 000 voksne på ett eller flere av 10 000 ulike kurs eller studier. I tillegg deltar mer enn 20 000 voksne i bedriftsintern opplæring, norskopplæring for voksne innvandrere eller NAV-kurs. 

Vi ser at forskjellige grupper har forskjellige behov. Vi er opptatt av å gjøre de tilpasningene som er nødvendig for å kunne gi våre deltakere et så tilgjengelig, hensiktsmessig og variert tilbud som mulig. 

Gjennom et aktivt medlemskap hos oss bidrar du til at flere kan nå sitt fulle potensial. Som medlem får du anledning til å påvirke gjennom: 

  • å delta på årsmøter og velge styremedlemmer
  • å sitte i kompetanseråd som ledelsen i organisasjonen kan rådføre seg med om strategiske valg. 

I de fleste regioner er det ingen medlemskontingent. Bli medlem i dag! Klikk her og meld deg på i den region du bor i.