Medlem av Studieforbundet Livslang Læring

Studieforbundet Livslang Læring er demokratisk oppbygd, med landsmøtet som høyeste organ. Landsmøtet velger landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene. Studieforbundet Livslang Læring har medlemsorganisasjoner som representerer bredden i norsk voksenopplæring.

Nettside

Besøk nettsiden til Studieforbundet Livslang Læring for å lese mer.