Mesterutdanningen - bedriftsledelse

Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang, bli mester!

Bedriftsledelse er en godkjent fagskoleutdanning som er relevant for deg som ønsker en lederutdanning, selv om du ikke skal ta mesterbrev. Fagskoleutdanningen gir 30 studiepoeng.

Sted

Endre

Pris25 300,- til 27 500,-
Mesterutdanning, bedriftsledelse

Om studiet

Dette lærer du

Bedriftsledelse er det første av to emner i Mesterutdanningen. Faget er felles for alle mesterfagene og legger grunnlaget for emne to: faglig ledelse. 

Studiet omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Du får en innføring i sentral teori og praksis innenfor ledelse og organisering i private og offentlige virksomheter. 

Økonomistyring

Du får en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du lærer også om økonomistyringsprosessen, og sentrale prinsipper for økonomisk ledelse. Kontraktshåndtering og forhandlinger inngår i faget.

Markedsføringsledelse

Du får en grundig innføring i markedsføringsledelse. Sentrale temaer er markedsføringens funksjon i bedriften, markeder, segmentering og kjøpsatferd, strategisk planlegging i markedsføring, markedsføringsmiks (de 5 P’er) og tjenestemarkedsføring/serviceledelse. Vi går også gjennom etikk og lover innen markedsføring.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen er for deg som vil søke Mesterbrev, og som har fagbrev/svennebrev innenfor Bilfag, Byggfag, Estetiske fag, Grafiske fag, Møbel- og trefag, Verkstedhåndverksfag eller Matfagene  - se godkjente Mesterfag

Utdanningen er også godkjent som fagskoleutdanning. Den er relevant for deg som ønsker kompetanseheving innenfor ledelse, økonomi og markedsføring, men som ikke skal ta mesterbrev. 

Opptakskrav

For deg som skal søke Mesterbrev kreves det et fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag. For deg som ønsker lederutdanning, er opptakskravet fullført og bestått videregående opplæring, yrkesfaglig studieretning (nivå 4 i NKR), eller tilsvarende realkompetanse. 

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dersom du er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan du tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet. 

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk vg1 studieforberedende, Norsk vg2 yrkesfaglige studieprogram eller B2  nivå etter det europeiske rammeverket, dvs. bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») eller Norskprøven med B2 i alle delprøver. 

Gjennomføring

Bedriftsledelse går over to semestre på deltid. Du kan velge mellom klasseromsundervisning, virtuelt klasserom eller nettstudier. 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

For deg som ønsker å ta utdanningen på heltid, tilbyr vi intensiv mesterutdanning (3 måneder) i Rojales, Spania (les mer om tilbudet). 

Du får en faglig gjennomgang av de ulike temaene, kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon.  Gjennom hele studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Det er viktig at du setter av tid til egenstudier i forbindelse med gjennomgang av pensum, oppgaveløsning individuelt, gruppearbeid og til arbeid med prosjektoppgaven.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Privatistordning

De fleste som tar mesterutdanningen følger undervisning enten i klasserom eller på nettet. Det er imidlertid mulig å ta eksamen som privatist hvis du oppfyller følgende vilkår:

  • du har fag- eller svennebrev i et mesterfag
  • du kan dokumentere ett års praksis i faget før du tar eksamen i faglig ledelse
  • før eksamen i Bedriftsledelse og Faglig ledelse byggfag skal prosjektoppgaven være godkjent

Har du spørsmål, ta kontakt med: mesterutdanningen@folkeuniversitetet.no

Studieplan/Læreplan

Her finner du studieplanen.

Finansiering

Fagskoleutdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du fagorganisert, kan du søke stipend i LOs utdanningsfond.

Eksamen

Du går opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen. I tillegg må de delta på obligatorisk kurs i skrivetrening og studieteknikk, og ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren skal fremgå av vitnemålet.

Veien videre

Når du har tatt bedriftsledelse, kan du starte på faglig ledelse.

Har du bestått bedriftsledelse og faglig ledelse med karakter D eller bedre, kan du søke Mesterbrev!

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg sted, se pris og dato