Håndarbeid: Filering

Filering ansees for å være verdens eldste håndarbeid. Teknikken er kjent fra flere kulturer, blant annet egyptiske funn fra 3000 år før Kristus. Også  funn fra gresk og romersk kultur og relieffer fra bl.a. Babylon avbilder slike håndarbeid på draktene. I Norden er det gjort funn så langt tilbake som til steinalderen utført i hår og plantefibre. Fra bronsealderen har man enkelte fragmenter i ull.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Denne teknikken er 5000 år gammel, men er i våre dager utrydningstruet eller rødlistet som det heter. Primært handlet det om gjenbruk av fiskegarn, bæreredskaper og fangstredskaper som ikke lenger kunne brukes. Disse ble omgjort til klesplagg, brikker, løpere, duker og gardiner. På dette kurset starter vi fra bunnen av.

Dette lærer du

Du lærer å knyte et fiskenett som så strammes opp med brodering. Knytingen utføres med en skyttel med tråd og pinne, en såkalt kavel. Størrelsen på pinnen, eller kavelen, avgjør maskestørrelsen.

Etterpå «vever» du inn et mønster etter en rutetegning ved at du delvis fyller ruter i nettet og delvis lar områder stå åpne.

 Hvem er kurset for

Voksne med interesse for håndarbeid.

Gjennomføring

Dette er et praktisk kurs hvor hver deltaker jobber med sitt eget prosjekt. Lærer demonstrerer i plenum og gir individuell veiledning.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss